Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor winter 2017-2018

In afwachting van een instructie van de Minister voor het aanleggen van een bepaald volume van Strategische Reserve conform art. 7 quater van de Elektriciteitswet, lanceerde Elia een openbare raadpleging over de "Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve" voor een inwerkingtreding ten laatste op 15 februari 2017. De raadpleging was bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktdeelnemers te ontvangen. De consultatieperiode liep van maandag 19 december 2016 tot vrijdag 27 januari 2017, 18:00. Document dat ter consultatie voorgelegd wordt:

In totaal heeft Elia feedback ontvangen van 7 marktpartijen, waarvan er 2 confidentieel waren :

In dit consultatieverslag publiceert Elia een samenvatting (in het Engels) van de ontvangen reacties op de consultatie om de marktpartijen te informeren en om haar antwoorden te geven. Dit werd ook gepresenteerd in de Task Force “Implementation Strategic Reserves” op 7 februari 2017.