2014 - Resultaten van afgesloten consultaties (winter 2014-2015)

Op 4 april 2014 werd een ontwerpversie van deze procedure beschikbaar gesteld ter finale consultatie door alle betrokken partijen (netgebruikers, producenten, de federale regulator, de Administratie voor Energie,...). De ontwerpversie integreerde reeds in de mate van het mogelijke de ontvangen opmerkingen die tijdens, en tussen, de vergaderingen van de Taskforce ISR werden gemaakt.

In het bijzonder vond op 16 april 2014 een vergadering van de Task Force plaats tijdens dewelke de ontwerpversie van de procedure werd besproken en tijdens dewelke betrokken partijen hun opmerkingen hebben kunnen geven. Alle betrokken partijen werden uitgenodigd om hun finale opmerkingen uiterlijk tegen 25 april 2014 (23u59) over te maken, hetgeen het einde is van de consultatieperiode zoals vastgesteld in de Kalender die werd goedgekeurd door de Administratie, CREG en Elia. De ontvangen feedback van de betrokken marktpartijen (voor zover deze niet vertrouwelijk zijn) kan u hieronder vinden, het materiaal bediscussieerd tijdens de vergaderingen van de task force en de notulen zijn ook beschikbaar op deze pagina van de website.

Een overzicht dat de impact van de ontvangen feedback tijdens de consultatie weergeeft, is hier beschikbaar : Verslag over de raadpleging over de procedure voor aanleg van de strategische reserve (PDF)