Strategische Reserves : basisgegevens voor de volumebepaling voor winter 2018-2019

In het kader van het proces van de volumebepaling van de strategische reserve, organiseerde Elia in mei 2017 een openbare raadpleging over de methodologie, de verschillende hypotheses en de gegevensbronnen die gebruikt zullen worden voor de volumebepaling voor winter 2018-2019.

Zoals toen vermeld, zou er een bijkomende raadpleging over de basisgegevens voor de berekening georganiseerd worden vanaf midden augustus. Deze raadpleging was bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktdeelnemers te ontvangen en liep van maandag 21 augustus tot maandag 18 september 2017, 18:00.

Document dat ter consultatie voorgelegd was: XLS

Een uitleg van alle assumpties waarop de volgende evaluatie van het volume voor de strategische reserve zal gebaseerd worden voor de winter 2018-2019, vindt u in deze presentatie (in het Engels).

De reacties konden tot en met maandag 18 september 2017, 18:00 aan Elia worden overgemaakt, In totaal heeft Elia feedback ontvangen van 5 marktpartijen, waarvan er 1 confidentieel was :

In dit consultatieverslag publiceert Elia een samenvatting van de ontvangen reacties op de consultatie (in het Engels) om de marktpartijen te informeren over alle ontvangen reacties en om haar antwoorden te geven op deze reacties. Dit werd ook gepresenteerd in de Task Force “Implementation Strategic Reserves” van 26 september 2017.