2014 - Publieke consultatie - Consultatie tariefstructuur

Consultatie met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur

Elia start een formele publieke consultatie bij de marktspelers met betrekking tot het “voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur ”. Deze consultatie is bedoeld om eventuele reacties te ontvangen van de marktspelers die bij het voorstel betrokken zijn. Het geheel van de reacties die wij in dit kader ontvangen, zullen aan de CREG worden medegedeeld.

De consultatieperiode met betrekking tot het “Consultatiedocument met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur” loopt van vrijdag 6 juni 2014 tot vrijdag 20 juni 2014.

Het volgende document is raadpleegbaar: Document

De reacties kunnen aan Elia worden medegedeeld tot 20 juni 2014, 18u00, via het volgende e-mail adres: usersgroup@elia.be. Vragen kunnen worden gericht aan Bruno.DeWachter@elia.be.

 

Deze reacties zullen op naam worden meegedeeld aan de CREG. De marktpartij kan een aanvraag doen opdat zijn reactie als anoniem zal worden verwerkt in het consultatierapport dat ter beschikking van de marktpartijen zal worden gesteld.

In het kader van deze formele consultatie, heeft Elia de nodige inlichtingen in de plenaire vergadering van de Users’ Group op 5 juni 2014 gegeven: Presentatie - Verslag van de consultatie