Formele consultatie met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht en de voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract)

Elia start vandaag, maandag 13 november 2017, een formele publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht en de voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract).

In navolging van de wet van 13 juli 2017 dient Elia als transmissienetbeheerder de regels voor de organisatie van de energieoverdracht (hierna “Regels voor Energieoverdracht”) op te stellen en deze te consulteren met de marktpartijen.

Om de energieoverdracht te operationaliseren wordt tevens het ARP-contract aangepast. Elia maakt van de gelegenheid gebruik om het ARP-contract aan te passen met andere elementen: aanpassing van de definities conform de Verordening CACM en het ‘Multiple NEMO’ concept, het schrappen van het R2 non-CIPU piloot project, het verwijderen van ICH en de hantering van EIC-codes in de geautomatiseerde berichten gebruikt voor Nominaties

Deze consultatie heeft als doel opmerkingen van de marktspelers te ontvangen die zij zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen.

De consultatieperiode loopt van maandag 13 november tot en met vrijdag 8 december 2017 (18u00).

Consultatiedocumenten:

Zoals hierboven aangegeven kunnen de reacties ingediend worden bij Elia tot en met 8 december 2017 (18u00) dit via het onlineformulier op de Elia-website. Vragen kunnen worden gestuurd naar cs@elia.be.

Elia zal een consultatierapport opstellen dat ter beschikking zal worden gesteld aan alle marktspelers. De marktspelers die wensen dat hun reacties anoniem verwerkt worden in dit consultatierapport, kunnen dat aanvragen.*
*
Jullie zullen eveneens een bevestigingsmail ontvangen als u de consultatie invult. Email moet minstens 0 en niet meer dan 256 karakters hebben. De waarde van de Email is geen geldig veld.
*
*
*
Reeds gedaan

U gaat uw antwoord indienen. Wanneer u klikt op “Submit Response (antwoord indienen) geeft u ons de toelating uw antwoord te analyseren en uw antwoord mee te rekenen in onze resultaten. Nadat u of Submit geklikt hebt, zal het niet meer mogelijk zijn terug te keren en uw antwoorden te wijzigen.

Antwoord confidentieel?


Het is belangrijk om weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en publiceren op hun website op het einde van de consultatie tenzij de respondent vraagt om zijn antwoorden confidentieel te houden. Het antwoord van Elia op deze opmerkingen zal bekend gemaakt worden via een consultatie rapport. Dit rapport zal eveneens gepubliceerd worden op de Elia website.
*