Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor winter 2018-2019

In afwachting van een instructie van de Minister voor het aanleggen van een bepaald volume van Strategische Reserve conform art. 7 quater van de Elektriciteitswet, lanceert Elia een openbare raadpleging over de "Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve" voor een inwerkingtreding ten laatste op 15 februari 2018.

De raadpleging is bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktdeelnemers te ontvangen. De consultatieperiode loopt van dinsdag 19 december 2017 tot vrijdag 26 januari 2018, 18:00.

Document dat ter consultatie voorgelegd wordt:

De reacties kunnen tot en met vrijdag 26 januari, 2018, 18:00 aan Elia worden meegedeeld, op het volgende e-mailadres: usersgroup@elia.be. Ook eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar dit emailadres.

De consolidatie door Elia van de verschillende opmerkingen zal plaatsvinden na 26 januari 2018. Alle opmerkingen en feedback van de marktspelers, met vermelding van hun naam, zullen gepubliceerd worden op de Elia website, behoudens expliciete vermelding dat de bijdrage als vertrouwelijk dient beschouwd te worden.

Het antwoord van Elia en het al dan niet opnemen van de opmerkingen zal worden gepubliceerd in een consultatieverslag en zal gepresenteerd worden in de Task Force "Implementatie Strategische Reserves" op 8 februari 2018.


*
*
Jullie zullen eveneens een bevestigingsmail ontvangen als u de consultatie invult. Email moet minstens 0 en niet meer dan 256 karakters hebben. De waarde van de Email is geen geldig veld.
*
*
*
Reeds gedaan

U gaat uw antwoord indienen. Wanneer u klikt op “Submit Response (antwoord indienen) geeft u ons de toelating uw antwoord te analyseren en uw antwoord mee te rekenen in onze resultaten. Nadat u of Submit geklikt hebt, zal het niet meer mogelijk zijn terug te keren en uw antwoorden te wijzigen.

Antwoord confidentieel?


Het is belangrijk om weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en publiceren op hun website op het einde van de consultatie tenzij de respondent vraagt om zijn antwoorden confidentieel te houden. Het antwoord van Elia op deze opmerkingen zal bekend gemaakt worden via een consultatie rapport. Dit rapport zal eveneens gepubliceerd worden op de Elia website.
*