Publieke Consultatie: Studie “Paid-as-cleared” voor de verrekening van geactiveerde energie voor balancingdoeleinden

Elia organiseert een publieke consultatie betreffende de resultaten van een studie over de prijsmethodologie gebruikt voor de verrekening van geactiveerde energie voor balancingdoeleinden. In deze studie worden de voor-en-nadelen van een evolutie naar een “paid-as-cleared’ methodologie onderzocht. Het document beschrijft ook een implementatieplan en een kostenbatenanalyse.

Marktpartijen worden gevraagd om opmerkingen en suggesties te formuleren. Ook vraagt Elia expliciet aan de marktspelers om zich uit te spreken over de wenselijkheid van een evolutie van de prijsmethodologie. De consultatie is geopend van 23 oktober tot en met 20 november 2017.

Het consultatiedocument is hier beschikbaar.

Na de consultatie heeft Elia de ontvangen bemerkingen verwerkt in de finale versie van de studie. Een consultatierapport geeft een samenvatting weer van de verschillende opmerkingen die werden ontvangen en Elia zijn reactie hierop. De volgende documenten zijn beschikbaar:


*
*
Jullie zullen eveneens een bevestigingsmail ontvangen als u de consultatie invuld. Email moet minstens 0 en niet meer dan 256 karakters hebben. De waarde van de Email is geen geldig veld.
*
*
*
Reeds gedaan

U gaat uw antwoord indienen. Wanneer u klikt op “Submit Response (antwoord indienen) geeft u ons de toelating uw antwoord te analyseren en uw antwoord mee te rekenen in onze resultaten. Nadat u of Submit geklikt hebt, zal het niet meer mogelijk zijn terug te keren en uw antwoorden te wijzigen.

Antwoord confidentieel?


Het is belangrijk om weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en publiceren op hun website op het einde van de consultatie tenzij de respondent vraagt om zijn antwoorden confidentieel te houden. Het antwoord van Elia op deze opmerkingen zal bekend gemaakt worden via een consultatie rapport. Dit rapport zal eveneens gepubliceerd worden op de Elia website.
*