Aansluitingstarieven

De studies, alsook het gebruik van de aansluiting, zijn aan vastgelegde tariefvoorwaarden onderworpen.

Tarieven van toepassing van 1 januari 2016 - 31 december 2019

Historiek