Facturatie

De realisatie, substantiële wijziging, terbeschikkingstelling en het beheer van aansluitingen op het Elia-net zijn onderworpen aan tarieven die gereguleerd en goedgekeurd worden door de CREG. Zij worden driemaandelijks door Elia gefactureerd.

De aansluitingsfactuur

De bijlage bij de factuur