Cross-border mechanismen

Ons net maakt deel uit van een groot Europees geïnterconnecteerd systeem. Diverse mechanismen reguleren de elektriciteitsuitwisselingen tussen de landen.

Iedere toegangsverantwoordelijke of ARP (Access Responsible Party) kan energie uitwisselen met de buurlanden en dit om het evenwicht te handhaven tussen productie en verbruik in het injectiepunt dat hij beheert.

Wij hebben diverse toewijzingsmechanismen ingevoerd om de gewenste energievolumes op jaar-, maand-, dag- of intradaybasis aan de ARP’s toe te wijzen. Voor meer informatie over de algemene werking van deze grensoverschrijdende mechanismen kan u terecht op de pagina Algemeen.

De omvang van deze uitwisselingen hangt af van de beschikbare import- en exportcapaciteit op de interconnectielijnen met Frankrijk en Nederland. Raadpleeg de pagina Transmissiecapaciteit op de grenzen om hier meer over te weten.

Voor meer specifieke informatie over de berekeningswijze van de verschillende gegevens van deze uitwisselingen (Total Transfer Capacity, Transmission Reliability Margin…) kan u terecht op de pagina Berekeningsmethode.