CWE Flow-Based

Het flow-based-marktkoppelingsmodel verhoogt de prijsconvergentie in Centraal-West-Europa. Het houdt ook de bevoorradingszekerheid op hetzelfde peil.



Context

De gemeenschappelijke intentieverklaring van het Pentalateraal Energieforum (PLEF) in de Centraal-West-Europese regio (CWE) werd op 6 juni 2007 ondertekend door de regeringen, regulatoren, transmissienetbeheerders, energiebeurzen en elektriciteitsverenigingen van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Deze intentieverklaring beoogt de bevoorradingszekerheid te verbeteren en het onderzoek naar, de ontwikkeling en invoering van de flow-based-marktkoppeling tussen de vijf landen van de CWE-regio aan te moedigen.

De CWE-marktkoppeling op basis van beschikbare transmissiecapaciteit (Available Transmission Capacity, ATC) werd op 9 november 2010 als een tussentijdse oplossing gelanceerd. Het systeem kwam in de plaats van de trilaterale marktkoppeling (TLC) en zorgde voor de koppeling tussen de regio’s CWE en Nordic via de Interim Tight Volume Coupling (ITVC). In de CWE-regio werdt het ATC-model gezien als een stap in de richting van het flow-based-model. De eerste flow-based marktkoppeling heeft op 20 mei 2015 plaats genomen.

Top



Het flow-based model

Het flow-based-model werd aanbevolen als het streefmodel voor sterk vermaasde netten (zoals het CWE-net).

Bij marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen door het totaal economisch overschot van de orderboeken van de verschillende gekoppelde spotmarkten te optimaliseren en tegelijk de fysieke beperkingen van het net in acht te nemen. Dit leidt tot een prijsharmonisering als er voldoende beschikbare capaciteit is. Door gebruik te maken van een meer gedetailleerde beschrijving van het net kan de flow-based-methode voor een betere prijsharmonisering zorgen en daarbij de bevoorradingszekerheid verzekeren.

Negen actoren hebben aan het flow-based-project van de regio CWE mee gewerkt:

  • 2 energiebeurzen (APX-Belpex en EPEX Spot);
  • 7 transmissienetbeheerders (Amprion, Creos, Elia, RTE, TenneT Gmbh, Tennet B.v en Transnet BW).

Een overzicht van de belangrijkste principes van de flow-based-methode voor de berekening en toewijzing van capaciteit (op basis van stromen), zoals ontwikkeld in de CWE-regio (Centraal-West- Europa) en van de wijzigingen van concepten ten opzichte van de vorige methode die gebaseerd is op de ATC (Available Transfer Capacity) op de grenzen is gegeven in dit document.

Top



Nuttige links

Meer informatie over het flow-based-project van de regio CWE kan u op de CASC website of in de documenten hierna vinden (in het Engels):

Top