Facturatie

De ARP kan twee verschillende soorten facturen ontvangen: een factuur betreffende "de compensatie van het kwartuuronevenwicht" en een factuur voor "externe inconsistentie".

De factuur betreffende "de compensatie van het kwartuuronevenwicht"

De ARP kan zijn facturen raadplegen via de applicatie Customer Hub: zie voor meer informatie, de applicatie Invoice Viewer. De beschikbare informatie over het deel facturatie omvat de factuur zelf in pdf-formaat en de bijhorende bijlagen, waarmee de ARP zijn facturen kan controleren.

Indien er een onevenwicht wordt vastgesteld in de evenwichtsperimeter van de ARP, wordt hem een onevenwichtstarief aangerekend voor elk kwartier dat hij in onevenwicht verkeert. Dit "Tarief voor het handhaven en herstellen van het individuele evenwicht van de toegangsverantwoordelijken" wordt berekend op basis van het geldende balancingtarief.

De onevenwichtsfactuur kan bestaan uit een creditnota of een factuur. De ARP zal dus gefactureerd of gecrediteerd worden afhankelijk van de bijdrage die hij al dan niet levert aan het absorberen van het globale onevenwicht van de regelzone (via het onevenwicht van zijn eigen perimeter). Een bijlage bij de factuur vermeldt het bedrag dat aan de ARP vergoed wordt of het bedrag dat hij aan Elia moet betalen. De details van de berekening voor onevenwicht op kwartierbasis zijn beschikbaar in één informatiesysteem voor metering (EVMS).

Factuur

Bijlage bij de factuur

De factuur voor "externe inconsistentie"

Indien de nominaties van de ARP's niet in evenwicht zijn en er zich een "externe inconsistentie" voordoet, past Elia het onevenwichtstarief op de ARP's toe overeenkomstig de bepalingen in bijlage 8 van het ARP-contract. De ARP's zullen een aparte factuur voor "externe inconsistentie" ontvangen.