ARP-Contract

Om zijn taak te kunnen uitoefenen, moet de toegangsverantwoordelijke of ARP een ARP-contract met Elia hebben afgesloten.

Elke afnemer, leverancier, producent of trader kan een ARP-contract ondertekenen. Het ARP-contract regelt de rechten en plichten van enerzijds Elia en anderzijds de toegangsverantwoordelijke voor het behoud van het evenwicht. Elia zorgt ervoor dat het evenwicht in zijn regelzone behouden blijft, waarbij de ARP instaat voor het behoud van het evenwicht op kwartuurbasis van het geheel van injecties en afnames (met inbegrip van de HUB en Import/Export) waarvoor hij verantwoordelijk is.

Alvorens een ARP-contract kan worden afgesloten, dient een aanvraag te gebeuren bij de dienst Customers Support & Services van Elia.

Op basis van de opgegeven ondernemings- en contactgegevens zal een contract worden opgemaakt en ondertekend. Dit contract treedt pas in werking nadat ook een bankgarantie wordt neergelegd, zoals vermeld in bijlage 4 van het contract.

Als een ARP is erkend, wordt hij in het register van toegangsverantwoordelijken opgenomen.

Model van een ARP-contract

ARP-contract (van toepassing volgens de contractuele en wettelijke bepalingen; beslissing van de CREG van 16 februari 2017 (referentie beslissing (B) (B)1610) (PDF)

Oudere versies van het contract: