Balancingmechanisme

Om het evenwicht op nationaal vlak te bewaren en de plotselinge onevenwichten op het net te regelen heeft Elia een balancingmechanisme ingevoerd.

Verbruik en productie dienen continue op elkaar worden afgestemd aangezien elektriciteit niet in grote hoeveelheden kan worden opgeslagen. Deze afstemming is op 3 verschillende pijlers gebaseerd:

Europese samenwerking

Het Belgische net maakt deel uit van het grote Europese elektriciteitsnet, een geheel van 24 geïnterconnecteerde landen waar elektriciteit vrij rondstroomt, van Portugal tot in Polen en in het oosten tot in Bulgarije.

Bij grote onevenwichten kan elk land rekenen op ondersteuning uit alle andere landen die deel uitmaken van de geïnterconnecteerde zone. Deze steun is echter beperkt in tijd en strikt onderhevig aan Europese regels.

Verder heeft Elia ook contracten met naburige netbeheerders afgesloten om in specifieke omstandigheden ondersteuning te verkrijgen of te verlenen.

Evenwichtsverantwoordelijkheid

Elk toegangspunt – zowel afname als productie - op het Belgische elektriciteitsnet valt onder de verantwoordelijkheid van een ARP (‘Access Responsible Party’ of toegangsverantwoordelijke). Hij moet ervoor zorgen dat alle afnames en injecties in zijn klantenportefeuille op kwartuurbasis op elkaar zijn afgestemd.

Stelt Elia een onevenwicht vast tussen de totale fysische injecties, import en aankopen enerzijds, en de totale afnames, export en verkopen anderzijds, dan wordt een onevenwichtstarief aangerekend.

Inzet van systeemdiensten

Indien de ARP’s er niet in slagen om hun klantenportefeuille in evenwicht te houden, dient Elia zelf de nodige intiatieven te nemen om het evenwicht van de regelzone te herstellen. Omdat onze onderneming zelf geen productie-eenheden bezit, zal het de netgebruikers vragen een aantal ondersteunende diensten te leveren:

  • de primaire reserve;
  • de secundaire reserve;
  • de tertiaire reserve;
    • het niet-gereserveerd tertiair regelvermogen
    • de tertiaire reserve Standard (R3 Standard)
    • de tertiaire reserve Flex (R3 Flex)
  • de reservecontracten met de naburige netbeheerders.

De primaire en secondaire reserves worden automatisch ingeschakeld. De overige reserves worden manueel ingeschakeld. Dit volgens de balancing regels goegekeurd door de regulator.

Elia evalueert en bepaalt het volumes van de reservecapaciteit in de vorm van FRR (secundaire en tertiaire reserve) die nodig zijn om het evenwicht in de regelzone te bewaren. In overeenstemming met de Europese richtlijnen betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen publiceert Elia de regels voor de dimensionering van de reservecapaciteit voor FRR in de operationele overeenkomst voor het LFC-blok van Elia, na goedkeuring door de regulator.

De reservecapaciteit in de vorm van FCR (primaire reserve) wordt gedimensioneerd op Europees niveau volgens de regels gespecifieerd in de Synchronous Area Framework Agreement.

De middelen die Elia dient in te zetten voor het beheer van het evenwicht in de regelzone bepalen de onevenwichtstarieven.