Energieoverdracht

Elia stelt een voorstel op van de Regels voor Energieoverdracht overeenkomstig Art. 19bis §2 van de Elektriciteitswet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, die gewijzigd werd op 13 juli 2017 om een kader te creëren voor de participatie van vraagflexibiliteit en de opslag van elektriciteit. De definitieve versie van deze Regels voor Energieoverdracht wordt gepubliceerd op de website van Elia, na goedkeuring door de CREG. In aanvulling op deze Regels voor Energieoverdracht wordt het Elia-Supplier contract gepubliceerd, waarin de modaliteiten zijn vastgelegd voor het uitvoeren van de publicatie van flexibiliteitsgegevens met betrekking tot elk Toegangspunt opgenomen in de portefeuille van de Leverancier waarvoor een Energieoverdracht van toepassing is.

Publicatie van de Regels voor Energieoverdracht

Overeenkomstig Art. 19bis §2 van de Elektriciteitswet, bepalen de Regels voor Energieoverdracht in het bijzonder:

  1. de principes voor de bepaling van het geactiveerde flexibiliteitsvolume;
  2. de principes om het kwartuuronevenwicht te corrigeren dat is ontstaan door de activering van de vraagflexibiliteit door een aanbieder van flexibiliteitsdiensten;
  3. de uitwisseling van informatie en gegevens nodig voor de implementatie van de energieoverdracht;
  4. de gefaseerde implementatie van de energieoverdracht in de verschillende hoger genoemde markten.

De Regels voor Energieoverdracht kunnen hier geconsulteerd worden:

 

Publicatie van het Elia – Supplier Contract voor de uitwisseling van data gerelateerd aan Energieoverdracht

 

Het Elia-Supplier Contract kan hier geraadpleegd worden:

  • Elia – Supplier Contract (in het Engels) – van toepassing vanaf 1 juni 2018