Onevenwichtstarieven

Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen behouden, doet Elia een beroep op de ARP’s (Access Responsible Party). Elke ARP is namelijk individueel verantwoordelijk voor het kwartuurevenwicht van de afnames en injecties die in zijn portefeuille of evenwichtsperimeter zijn opgenomen.  

Principes

Elia controleert via meetgegevens en nominaties of elke toegangsverantwoordelijke zijn evenwicht op kwartuurbasis behoudt. Als in de evenwichtsperimeter van een ARP een onevenwicht wordt vastgesteld tussen de totale fysische injecties, import en aankopen enerzijds, en de totale afnames, export en verkopen anderzijds, wordt een prijs voor onevenwicht aangerekend: "Tarief voor het handhaven en herstellen van het individuele evenwicht van de toegangsverantwoordelijken". Deze wordt berekend op basis van het geldende balancingmechanisme.

Als de nominaties van de ARP niet in evenwicht zijn, treedt ‘externe inconsistentie’ op. Voor gevallen van externe inconsistentie die door Elia worden aanvaard, geldt eveneens de prijs voor onevenwicht en dit volgens de modaliteiten van het ARP-contract.

Huidige onevenwichtsprijs en de historiek van deze prijzen.

Top

Verliespercentage

Voor de gemeten afname in de toegangspunten en voor de distributieafnameposities (in geval van nettoafname) wordt in overeenstemming met artikelen 161 en 162 van het Federaal Technisch Reglement Transmissie een bijkomend verliespercentage aan de afnames in de evenwichtsperimeter van de ARP toegekend.

 

Top

Historiek

Top