Procesverloop

De rechten en plichten van een toegangs- of evenwichtsverantwoordelijke zijn in een ARP-contract vastgelegd.  

Wat is een ARP?  

Op elk toegangspunt moet een evenwichtsverantwoordelijke zijn aangeduid. Ofwel neemt de leverancier die rol zelf voor zijn rekening ofwel duidt hij een Access Responsible Party (ARP) aan die over een contract met Elia beschikt.  

De ARP staat in voor het evenwicht op kwartuurbasis tussen het geheel van injecties en het geheel van afnames (met inbegrip van de HUB en Import/Export) van de netgebruikers waarvoor hij toegangsverantwoordelijke is. Hij kan zowel een producent zijn, als een grote afnemer, een stroomleverancier of een trader. 

De erkenning van ARP (toegangsverantwoordelijke) gebeurt door het afsluiten van een ARP-contract met Elia. Eenmaal erkend, wordt de ARP opgenomen in het register van toegangsverantwoordelijken

Het ARP-contract regelt de rechten en plichten van enerzijds Elia en anderzijds de toegangsverantwoordelijke voor het behoud van het evenwicht.

TopARP-contract  

Vooraleer een ARP-contract kan worden afgesloten, moet er bij Elia een aanvraag worden ingediend.  

De ARP (Access Responsible Party) dient ten laatste de dag vóór het transport op welbepaalde tijdstippen een toegangsprogramma bij Elia in voor het geheel van zijn injecties en afnames, de zogenaamde nominaties

Dit zijn meer bepaald:  

  • verwachtingen betreffende injectie en afname (productie en verbruik); nominaties voor de energie-uitwisselingen tussen ARP’s;
  • import- en exportnominaties voor de zuidgrens en de noordgrens.  

Deze volledige genomineerde ARP-portefeuille moet op kwartuurbasis in evenwicht zijn. Ze dient ook fysisch in real-time zo goed mogelijk in evenwicht te zijn.  

Op basis van de meetgegevens, controleert Elia of de toegangsverantwoordelijken hun evenwichtsverplichting nakomen. 

TopOnevenwicht 

Stelt Elia op kwartuurbasis een onevenwicht tussen de gemeten injecties, import en aankopen enerzijds en de gemeten afnames, export en verkopen anderzijds vast, dan zullen de onevenwichtsprijzen van toepassing zijn. 

De toegangsverantwoordelijken kunnen het onevenwicht dat voortvloeit uit een onverwachte gebeurtenis, zoals een defect bij een industriële klant of in een productie-eenheid, voorkomen: 

  • door de dag zelf energie uit te wisselen op de ‘intraday hub’. Zij dienen in dat geval de nominatie in bij Elia, voor de volgende middag;
  • door energie voor de zuidgrens in of uit te voeren op intradaybasis (de dag zelf).

TopMeer info

Top