Meest gestelde vragen (FAQ)

Vragen

 1. Waarom heb ik de betaling voor mijn aan Elia verkochte groenestroomcertificaten nog niet ontvangen?
 2. Ik ben btw-plichtig wat de verkoop van mijn groenestroomcertificaten betreft. Welke stappen dien ik te ondernemen om de betaling te kunnen ontvangen?
 3. Ik wil mijn groenestroomcertificaten aan Elia verkopen. Welke stappen moet ik hiervoor ondernemen?
 4. Hoe verkoop ik mijn op voorhand verkregen groenestroomcertificaten ('certificats verts anticipés') aan Elia tegen de gewaarborgde minimumprijs?
 5. Ik wil mijn groenestroomcertificaten aan Elia verkopen. Kunt u mij een contract bezorgen voor de verkoop van de groenestroomcertificaten?
 6. Ik heb via het extranet van de CWaPE aangegeven dat ik mijn groenestroomcertificaten aan Elia wil verkopen. Hoe moet ik u mijn bankrekeningnummer doorgeven voor de uitbetaling van de groenestroomcertificaten?
 7. Ik heb via het extranet van de CWaPE een verkooptransactie van mijn groenestroomcertificaten geregistreerd. Wanneer zal ik de betaling ontvangen?
 8. Bij het doorgeven van mijn meterstand via het CWaPE-extranet heb ik er niet voor gekozen om mijn groenestroomcertificaten rechtstreeks aan Elia te verkopen. Ik vind nu geen aankoper op de vrije markt en wil mijn certificaten alsnog aan Elia verkopen. Kan dat?
 9. Ik vind het antwoord op mijn vraag niet terug onder de rubriek 'Meest gestelde vragen' op de website van Elia.

Antwoorden

 1. U vindt het antwoord op de vraag 'Waarom heb ik de betaling voor mijn aan Elia verkochte groenestroomcertificaten nog niet ontvangen?' (in het Frans of in het Duits) onder de rubriek 'Questions fréquentes' (beschikbaar in het Frans of in het Duits) op de website van de CwaPE.
 2. Producenten die btw-plichtig zijn voor de verkoop van groenestroomcertificaten (Beslissing Btw nr. E.T.114.454, dd. 28.10.2014) moeten een factuur aan Elia bezorgen om betalingen te kunnen ontvangen. Hier vindt u een voorbeeldfactuur, die per post verstuurd moet worden naar Elia System Operator, Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20 - 1000 Brussel, of via e-mail naar gc@elia.be.
 3. U vindt hierover alle informatie onder 'Aankoopprocedures'.
 4. U vindt hierover alle informatie onder 'Aankoopprocedures'.
 5. Aangezien Elia de aankoopplicht heeft van de groenestroomcertificaten in Wallonië tegen de gewaarborgde minimumprijs van € 65, moet u voor de verkoop van uw groenestroomcertificaten geen contract ondertekenen. Als groenestroomproducent heeft u bij het registreren van uw meterstand de mogelijkheid om uw certificaten op de vrije markt of aan Elia te verkopen.
 6. De bankgegevens die Elia zal gebruiken voor de betaling, zijn de gegevens in de databank van de CWaPE. Om deze bankgegevens te wijzigen, moet de producent (de houder van de CWaPE-account) de 'Déclaration de coordonnées bancaires' (Franstalige versie) of 'Erklärung über die Bankverbindung' (Duitse versie) invullen, die te vinden is op www.cwape.be of telefonisch kan worden aangevraagd bij de CWaPE (081 33 08 10). De CWaPE zal uw nieuwe bankgegevens aan Elia overmaken, die vervolgens tot de betaling zal overgaan.
 7. De CWaPE beschikt over een wettelijke termijn van 75 dagen om een betalingslijst op te stellen en aan Elia over te maken. Elia voert de betaling uit binnen de 45 dagen na ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten, die de CWaPE aan Elia bezorgt. De data van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten worden gepubliceerd op de website van Elia, onder de rubriek 'datum van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten'. U kunt ook de termijnen van de betaling die Elia heeft uitgevoerd vanaf 7 oktober 2013 bekijken op de website van de CWaPE.
 8. Als u er bij het doorgeven van uw meterstand niet voor kiest uw groenestroomcertificaten rechtstreeks aan Elia te verkopen, dan verliest u het recht om deze groenestroomcertificaten te verkopen tegen de gewaarborgde minimumprijs van € 65. Elia kan deze groenestroomcertificaten dan ook niet meer aankopen. U kunt enkel nog een aankoper op de vrije markt proberen te vinden.
 9. Op de website van de CWaPE vindt u meer informatie.