Metering

TELLING, METING EN GEGEVENSUITWISSELING

Elia registreert en controleert elk kwartuur de energie-uitwisselingen op zijn net. Dit gebeurt met meters die Elia installeert en beheert.

Het Elia-hoogspanningsnet is uitgerust met meetinstallaties. Hiermee registreren en controleren we data met betrekking tot de energiestromen op onze aansluitingen en interconnectielijnen. Op deze manier kan Elia het energietransport technisch en economisch beheren. Deze energiemetingen voldoen aan de Belgische reglementeringen en zijn op tijdsintervallen van 15 minuten gebaseerd.

Elia beschikt over een gedegen ervaring in het beheer van meters, het terbeschikkingstelling van tel- en meetgegevens, het aggregeren van gegevens en de uitwisseling ervan.

  • Elia stelt de standaardgegevens, zoals vastgelegd in de reglementering, via aangepaste protocollen ter beschikking van de marktactoren.

Voor meer informatie, zie Standaardmeteringdiensten

  • De marktactoren kunnen ook gebruik maken van bijkomende meteringdiensten (commerciële diensten). Hiertoe wordt met Elia een contract gesloten voor “de levering door Elia van diensten met betrekking tot telling, meting en uitwisseling van gegevens”.

Voor meer informatie, zie Aanvullende meteringdiensten

  • Elia verstrekt aan beheerders van gesloten distributienetten specifieke diensten met de bedoeling hen bij te staan in het vervullen van hun reglementaire verplichtingen.

Voor meer informatie, zie Diensten aan Beheerders van gesloten distributienetten

Voor meer informatie over al deze diensten kunt u terecht bij uw Key Account Manager; technische vragen kunt u richten aan metering.services@elia.be.