Metering

Elia registreert en controleert elk kwartuur de energie-uitwisselingen op zijn net. Dit wordt gemeten door meters die Elia installeert en beheert.

Het Elia-hoogspanningsnet is uitgerust met een energietellinginstallatie. Hiermee registreren en controleren we data over energie-uitwisselingen op onze aansluitingen en interconnectielijnen. Deze tellingen voldoen aan de Belgische reglementeringen en zijn op tijdsintervallen van 15 minuten gebaseerd. Op deze manier kan Elia het energietransport technisch en economisch beheren.

Via het Tase2 (ICCP)-protocol kan Elia ook realtime meetresultaten versturen. Deze kunnen ook per kwartier via een ftp- of ecp-protocol ter beschikking worden gesteld.

Dankzij de tellingsimpulsen die Elia levert, kunnen industriële verbruikers of elektriciteitsproducenten rechtstreeks de evolutie van hun elektriciteitsverbruik of -productie opvolgen.

Netgebruikers die dat wensen, kunnen genieten van de expertise van Elia op het vlak van metering met standaard- of aanvullende meteringsdiensten. Meer info vindt u onder Praktisch. Een aanvullende of commerciële metering valt ten laste van de aanvrager. Consulteer de tarieven onder Modaliteiten.