Modaliteiten

Een aanvullende of commerciële metering valt ten laste van de aanvrager. Ontdek hier de tarieven geldig vanaf 01 juli 2013.

Een kanaal komt overeen met een uniek numeriek gegeven dat in functie van de tijd varieert.

Dat gegeven kan zijn:

 • de integratie per kwartier van een fysisch meetgegeven m.b.t. energie die rechtstreeks door bestaande Elia-apparatuur (actieve energie, reactieve energie, spanning, stroom) wordt ontvangen;
 • een som van deze geïntegreerde metingen. De termen van de som worden dan door de klant gekozen uit de gegevens die fysisch beschikbaar zijn en tot een zelfde toegangspunt behoren.

Maandelijks ter beschikking stellen van lastcurven (index december 2008)

 • € 90 / kanaal / jaar
 • € 7,5 / kanaal / maand

Opmerkingen:

Prijs zonder BTW, voor het verwerven, ter beschikking stellen en, indien van toepassing, het valideren van de lastcurven, zonder toestellen. Zie Praktisch voor meer informatie omtrent standaard en aanvullende metering.

TopDagelijks ter beschikking stellen van lastcurven (index december 2008)

 • € 200 / kanaal / jaar
 • € 16,67 / kanaal / maand

Opmerkingen:

Prijs zonder btw, voor het verwerven, ter beschikking stellen en, indien van toepassing, het valideren van de lastcurven, zonder toestellen. Zie Praktisch voor meer informatie omtrent standaard en aanvullende metering.

 Top

Ter beschikking stellen van tellingsimpulsen aan de netgebruikers (via het aansluitingscontract)

 • € 0 / kanaal / jaar
 • € 0 / kanaal / maand

Opmerkingen:

Prijs zonder btw voor het ter beschikking stellen van tellingsimpulsen, zonder toestellen. Voor het plaatsen en onderhouden van relais en aansluitklemmen, het eventueel ter beschikking stellen van plaats voor toestellen van derden en/of communicatiewegen naar installaties van derden: zie Praktisch (Ter beschikking stellen van realtime tellingsimpulsen).

Ter beschikking stellen van telemetingen en tele-signalisaties (index december 2008)

 • Van 1 tot 20 kanalen: € 58 026 / jaar
 • Van 21 tot 50 kanalen: € 2 341 / kanaal / jaar
 • Van 51 tot 100 kanalen: € 1 756 / kanaal / jaar
 • Van 101 tot 200 kanalen: € 1 170 / kanaal / jaar

Opmerkingen:

Via TASE2 (ELCOM) verbinding tussen SCADA’s

Prijs zonder btw. Voor de plaatsing en vergoeding van de meetapparatuur: zie Praktisch (Installatie en beheer van meters). Eenmalige activatiekost van de ter beschikkingstelling: € 200 / kanaal.

Top‘Near-real-time’ terbeschikkingstelling van niet-gevalideerde meetgegevens (index december 2008)

 • € 2 545 / kanaal / jaar
 • € 212,08 / kanaal / maand

TopInstallatie en beheer van de meters (index december 2008)

 • Levering en installatie van een meter door Elia : volgens bestek.
 • Prijs op jaarbasis voor het beheer van een meter door Elia : € 500 / meter / jaar.

TopOude tarieven

Top