Praktisch

Netgebruikers die dat wensen, kunnen genieten van de expertise van Elia op het vlak van metering. Ontdek hier de mogelijkheden.

Meer informatie over deze diensten kan worden verkregen bij de key account manager of metering.services@elia.be (technische vragen).

De standaardmetering 

Dit zijn de telgegevens die Elia op eigen initiatief en gratis aan ARP’s, toegangshouders en energieleveranciers bezorgt alsook aan de netgebruikers wanneer zij dat vragen. Elke aanvrager krijgt de globale gegevens voor een en hetzelfde toegangspunt in de vorm van dagelijkse en maandelijkse curves. Met deze gegevens kan hij zijn prestaties factureren of zijn facturen nakijken.

TopDe aanvullende metering

Andere metingen dan de standaardmetering noemen we aanvullende of commerciële metering.

Deze diensten zijn ten laste van de aanvrager indien ze niet in de technische reglementen betreffende tellingpunten zijn voorzien of als de technische reglementen de vergoeding van de diensten door de aanvrager voorzien.

In dit geval wordt er een contract tussen de aanvrager en Elia gesloten.

Conform de regels inzake confidentialiteit en non-discriminatie beschreven in de technische reglementen heeft enkel de betalende aanvrager toegang tot deze informatie. Deze mag onder geen enkele vorm aan derden worden bezorgd zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Elia.

Een kort overzicht van de verschillende aangeboden diensten:

Dagelijks ter beschikking stellen van lastcurves per tellingpunt

De lastcurves worden op basis van kwartuurgegevens opgesteld. Ze kunnen voordat ze ter beschikking worden gesteld, per toegangspunt worden gegroepeerd.

Alle gegevens worden in een maandbestand verzameld. Dagelijks wordt het maandbestand met niet-gevalideerde kwartuurwaarden van de vorige dag aangevuld. Gaandeweg worden deze kwartuurwaarden gevalideerd. De gevalideerde waarden vervangen de initiële niet-gevalideerde kwartuurwaarden.

Voor meer details over dit product, zie productfiche M1 (PDF).

Maandelijks ter beschikking stellen van lastcurves per tellingpunt

Het principe van de maandelijkse lastcurves is hetzelfde als dat van de dagelijkse lastcurves, maar ze worden op basis van gevalideerde kwartuurwaarden opgesteld en ze worden maandelijks gepubliceerd.

Voor meer details over dit product, zie productfiche M1 (PDF).

Ter beschikking stellen van tellingimpulsen

Tellingimpulsen zijn elektrische signalen die vanuit de meters via een geleider of een teletransmissiesysteem naar de klant worden verstuurd. Elk signaal komt overeen met één eenheid actieve of reactieve energie. Dankzij deze impulsen heeft de netgebruiker een zicht op zijn ruwe realtime verbruiks- of productiegegevens. Hij kan dus onmiddellijk reageren wanneer blijkt dat hij zijn kwartuurafnames of -injecties moet beheren.

Voor meer details over dit product, zie productfiche M2 (PDF).

Ter beschikking stellen van realtime tellingimpulsen en telesignalen

Elia stelt zijn telemetingen en / of -signalen ter beschikking door middel van transmissiekanalen tussen het SCADA-systeem en dat van de klant via het Tase2 (ICCP) protocol.

Op deze manier beschikt de klant over realtime telemetingen en / of -signalen die het controlecentrum van Elia gebruikt voor het beheer van het transmissienet.

Ter beschikking stellen van ‘near realtime’ meetgegevens

Elia stelt ‘near realtime’-meetgegevens ter beschikking om de klant te informeren over zijn verbruiks- of productieniveau op één of verschillende punten van het net.

Zoals de lastcurves worden de gegevens op de website van Elia gepubliceerd. Dit met het belangrijke verschil dat ze slechts enkele minuten na elk kwartier beschikbaar zijn.

De netgebruiker of de ARP kan daardoor een eventueel onevenwicht onmiddelijk oplossen.

Indien geen real-time tellinggegevens ter beschikking zijn, zullen meetgegevens worden gebruikt. Deze informatie is iets minder nauwkeurig dan die van de lastcurves.

Installatie en beheer van meters

Netgebruikers kunnen Elia vragen om meters in hun installaties te plaatsen om zo een adequate oplossing te bieden voor sommige van hun specifieke noden (interne facturering, beheer van het verbruik, verkrijgen van groenestroomcertificaten, enz.).

Op aanvraag van de netgebruiker kan Elia ook het beheer van deze meters op zich nemen (controle van de nauwkeurigheid van de meter, eerste interventie in geval van defect van de meter).

Voor meer details over dit product, zie productfiche M3 (PDF).

Top