Diensten aan beheerders van gesloten distributienetten

Elia biedt specifieke diensten aan voor beheerders van gesloten distributienetten met betrekking tot het beheer van hun toegangsregisters en de gegevensuitwisseling die de beheerders van gesloten distributienetten moeten uitvoeren met marktactoren. Elia staat hen bij in het vervullen van een aantal van hun reglementaire verplichtingen.

Om de levering van deze diensten te omkaderen, wordt een contract voor levering van diensten gesloten tussen de beheerder van een gesloten distributienet en Elia.

Een kort overzicht van de verschillende aangeboden diensten:

Ter beschikking stellen van gegevens, al dan niet geaggregeerd, aan de marktactoren

Elia stelt in naam en voor rekening van de beheerder van een gesloten distributienet meetgegevens ter beschikking aan marktactoren die door de beheerder van een gesloten distributienet worden opgegeven (toegangsverantwoordelijken, leveranciers en gebruikers van het gesloten distributienet) en volgens de frequentie(s) voor terbeschikkingstelling die hij vastlegt.

Elia transfereert de meetgegevens, al dan niet geaggregeerd, met betrekking tot de toegangspunten en leveringspunten (virtueel of reëel), volgens de timing, protocollen en formaten voor gegevensuitwisseling zoals beschreven in het document “Metering data exchange for CDS Operator”.

Elia stelt deze gegevens ter beschikking van de toegangsverantwoordelijken, leveranciers en gebruikers van het gesloten distributienet op voorwaarde dat Elia deze gegevens effectief heeft ontvangen van de beheerder van het gesloten distributienet.

Ter beschikking stellen van specifieke rapporten

Deze dienst bestaat uit het rapporteren van gegevens aan één of meerdere regulatoren in naam en voor rekening van de beheerder van een gesloten distributienet. Het type rapport en de frequentie van hun verzending wordt op maat vastgelegd in het leveringscontract van deze dienst.

De beheerder van het gesloten distributienet kan enkel gebruikmaken van deze dienst als hij ook een beroep doet op de diensten voor het ter beschikking stellen van gegevens, al dan niet geaggregeerd, aan marktactoren die door de klant worden opgegeven.

Toekenning van EAN-codes

Elia kan voor rekening van de beheerder van het gesloten distributienet een unieke identificatiecode van 18 cijfers vastleggen, de zogenaamde EAN-code. Met deze EAN-code kan een meting, een specifiek aggregatie en een toegangs- of leveringspunt binnen het gesloten netwerk van deze Beheerder op een unieke manier geïdentificeerd worden.