Aankoop van ondersteunende diensten

Aangezien Elia niet over eigen installaties beschikt waarop het de injectie of afname kan regelen, koopt het flexibiliteitscapaciteit of reserves bij producenten en verbruikers om de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet en de kwaliteit van de energiebevoorrading te verzekeren. Dit noemen we ondersteunende diensten.


Ondersteunende diensten kunnen zowel door productie- als door belastingsinstallaties worden geleverd die op het TNB- of DNB-net aangesloten zijn, afhankelijk van het AS-product. Uitzonderlijk kan dit ook gebeuren door middel van een flexibiliteitsakkoord met naburige transmissienetbeheerders. Elia kan ook ondersteunende diensten aankopen van productie-eenheden met een geldig CIPU-contract of van een netgebruiker zonder CIPU-contract.


Voor meer informatie over de manier waarop ondersteunende diensten Elia helpen om het evenwicht op het net te bewaren, klik hier.