Coördinatie van de productie

Het CIPU-contract (Coordination of the Injection of the Production Units) zorgt ervoor dat Elia steeds over de nodige productiemiddelen kan beschikken.


Wat houdt een CIPU-contract in?

De producent:

  • stelt Elia op de hoogte van de beschikbaarheden van zijn productie-eenheden;
  • stelt vooruitzichten op over deze beschikbaarheden zowel op lange (één jaar) als op korte termijn (op dag D) bezorgt deze aan Elia;
  • is de contactpersoon (SPOC) voor het beheer van de productie-eenheid die elektriciteit in zijn net injecteert (producent staat hier voor de persoon die het contract ondertekent).

Het CIPU-contract vormt (naast de gecontracteerde reserves R1-R2-R3) ook een kader voor de activering van vermogen dat door de producent niet wordt gebruikt. Het contract is ook de basisovereenkomst voor het ter beschikking stellen van ondersteunende diensten (primaire, secundaire, tertiaire reserves, spanningsregeling en black-start) en voor de activering ervan.

Top

Vooruitzichten

Het CIPU-contract regelt de communicatieoverdracht of de wijze waarop de vooruitzichten aan Elia worden bezorgd.

Deze vooruitzichten hebben betrekking op zowel lange als korte termijn.

  • Vooruitzichten op lange termijn geven Elia een overzicht van de beschikbare reservevolumes bij de producenten.
  • Vooruitzichten op korte termijn worden door Elia gebruikt voor de selectie (om eventueel geactiveerd te worden op dag D) van vermogens die noodzakelijk zijn voor het beheer van zijn regelzone.

De dagelijks uitgewisselde vooruitzichten worden ‘programma’s’ genoemd. Wanneer zij op dag D-1 worden meegedeeld en goedgekeurd door Elia, worden het ‘nominaties’.

Wanneer Elia de productieplanning raadpleegt, kan het eventuele probleemsituaties identificeren en indien nodig de producenten vragen om hun programma te wijzigen. Elia kan ook vragen dat productie-eenheden worden opgestart, stilgelegd of dat zij hun geproduceerd vermogen verhogen of verminderen. Elia zal de producent steeds vergoeden voor gevraagde wijzigingen.

Top

Voor wie van toepassing?

Productie-eenheden met een nominaal vermogen hoger dan 25 MW en/of die rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten, moeten met Elia een CIPU-contract afsluiten. Deze wettelijke verplichting vloeit voort uit artikel 198 van het technisch reglement.

Ook productie-eenheden die niet rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten, maar die er toch een aanzienlijke impact op kunnen hebben (congestie, spanning, kortsluitvermogen, …), kunnen conform het technisch reglement worden verplicht om een dergelijk contract af te sluiten.

Top

Contract model

Voor meer informatie, een model van de CIPU contract kan hieronder gedownload worden : Coordination of the Injection of Production Units contract (2019) (in het Engels)