Toegangsaanvraag

Vooraleer een toegangscontract kan worden afgesloten, moet bij Elia een toegangsaanvraag worden ingediend.

Hiervoor moet de aanvrager dit formulier invullen en aan de dienst Customers Support & Services van Elia bezorgen:

Deze formulieren moeten minstens één maand voor de gewenste ingangsdatum van het toegangscontract bij Elia toekomen.