Tarieven voor gebruik van het net en ondersteunende diensten

Het gebruik van het Elia-net en de ondersteunende diensten die daarbij worden aangeboden zijn aan vastgelegde tarifaire voorwaarden onderworpen.

Historiek tarieven