Aalter


Augustus 2017 

Op woensdag 13 september 2017 organiseert Elia aan de industriezone Lakeland een infomarkt over het project Aalter.

De infomarkt gaat door op volgende locatie:

    Aalters Bedrijvencentrum
    Brugstraat 147
 9880 Aalter

De bedrijven en omwonenden op en rond de industriezone Lakeland ontvangen een uitnodigingsbrief voor deze infomarkt. Bedrijven worden uitgenodigd tussen 11u30 en 15u, omwonenden kunnen een bezoek brengen aan de infomarkt tussen 17u en 19u30.

Tijdens deze infomarkt staat Elia stil bij het doel van de werken, de mobiliteitssituatie op de industriezone en de timing van het project. Verder krijgen bedrijven en omwonenden ook de kans om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken.

Het project van Elia in Aalter zorgt voor de modernisering en capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningsnet op de industriezone Lakeland. Op deze manier wordt de bevoorradingszekerheid voor huishoudens en lokale ondernemingen in Aalter, Knesselare en Wingene ook in de toekomst gegarandeerd.

Bovendien zorgt Elia met dit project ook voor meer uitbreidingsmogelijkheden voor lokale ondernemingen op de industriezone. Dit gebeurt niet alleen door de geplande capaciteitsuitbreiding van het net, maar ook door de ruimte gecreëerd bij de verhuis van het hoogspanningsstation naar de Léon Bekaertlaan, waar Elia een eigen site heeft voor een nieuw station.

Tweede helft 2017- eerste helft 2018: Aanvraag nodige vergunningen voor de kabelwerken en het hoogspanningsstation aan de Léon Bekaertlaan (omgevingsvergunning)

Midden 2018 – midden 2020: Aanleg hoogspanningsstation Léon Bekaertlaan

Eerste helft 2019 – eerste helft 2020: Kabelwerken industriezone Lakeland

Tweede helft 2020: Ontmanteling hoogspanningsstation aan de Venecolaan en ingebruikname nieuw station aan de Léon Bekaertlaan

Elia zal twee werken uitvoeren op de industriezone Lakeland:

 1. Verhuis van het onderstation van de Venecolaan naar de Léon Bekaertlaan
  Het project in Aalter bestaat uit de opbouw van een nieuw 36kV-onderstation op de Léon Bekaertlaan ter vervanging van het onderstation op de Venecolaan. Vanuit dit onderstation worden niet alleen de omliggende industriezones en woonwijken van elektriciteit voorzien. Ook het distributienet van Aalter, Knesselare en Wingene is aangesloten op dit onderstation.
  Het huidige onderstation op de Venecolaan wordt op het einde van het project ontmanteld.
 2. Versterking van de huidige ondergrondse kabelverbindingen
  Elia zal op de industriezone Lakeland ook kabelwerken uitvoeren om het distributienet en de bedrijven rechtstreeks aangesloten op het Elia-net te verbinden met het nieuwe onderstation in de Léon Bekaertlaan. Een groot deel van de bestaande kabelverbindingen in de industriezone kan behouden worden waardoor de hinder en investeringskost verminderd worden. Oude gedeeltes worden vervangen door nieuwe kabels met een hogere transportcapaciteit en verbonden met de bestaande verbindingen. Verder worden tussen het nieuwe onderstation in de Léon Bekaertlaan en Ter Lake twee nieuwe 36kV-kabels voorzien.

Onderstaande kaart geeft de locatie van de kabelwerken weer:

 • Enerzijds waar verouderde gedeeltes vervangen en verbonden worden met de bestaande kabels (vermoffing: plaats waar twee kabelstukken met elkaar verbonden worden);
 • Anderzijds ook het traject waar nieuwe kabels worden aangelegd tussen de Léon Bekaertlaan en Ter Lake.

Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden zoveel mogelijk te beperken:

 • Elia maakt zoveel mogelijk gebruik van de bestaande kabelverbindingen om de impact van de kabelwerken te beperken
 • De werken gebeuren enkel overdag, dus ook geen verlichting van depots en werf tijdens de nachturen
 • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat dankzij een plaatsbeschrijving
 • Elia spreekt met het gemeentebestuur en de lokale politie specifieke rijroutes af om het werfverkeer te spreiden en te beperken
 • Elia garandeert de omwonenden dat de toegang tot hun woning altijd mogelijk blijft
 • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan steeds individueel op de hoogte brengen via een brief
 • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder (Aalter of het Vlaamse Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden
 • Elia informeert de omwonenden en bedrijven over de timing en volgende fasen van het project via een mailing en up-to-date informatie op de website. U kan zich inschrijven voor deze mailing door een mail te sturen naar omwonenden@elia.be  
 • Elia ondersteunt de bedrijven op industriezone Lakeland in hun communicatie door de aanlevering van een infopakket. Deze informatie over fasering, hinder en bereikbaarheid, communicatiekanalen en omleidingen kan door de bedrijven zelf verspreid worden naar klanten, leveranciers en medewerkers.

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op de gratis infolijn 0800 11 089 of via de mailbox omwonenden@elia.be.

Contactpersonen project Aalter binnen Elia:

 • Program Manager: Stijn De Sutter
 • Permit Officer: Hugo Decoster