BE-DE II


Project BE-DE II, een tweede interconnectie tussen België en Duitsland

BE-DE II is het tweede interconnectieproject tussen België en Duitsland en wordt daarom al aangeduid als PCI-project.

In het kader van de Europese elektriciteitsmarkt, de facilitering en de uitdagingen van de energietransitie, zijn nieuwe interconnecties nodig. Om dit te realiseren moet de Noord-Zuid-as versterkt worden en moeten er Oost-West-verbindingen gebouwd worden. Deze noden werden duidelijk vastgesteld in Europa.

Het project 

Project BE-DE II, een tweede interconnectie tussen België en Duitsland

BE-DE II is het tweede interconnectieproject tussen België en Duitsland en wordt daarom al aangeduid als PCI-project.

In het kader van de Europese elektriciteitsmarkt, de facilitering en de uitdagingen van de energietransitie, zijn nieuwe interconnecties nodig. Om dit te realiseren moet de Noord-Zuid-as versterkt worden en moeten er Oost-West-verbindingen gebouwd worden. Deze noden werden duidelijk vastgesteld in Europa.

Het project BE-DE II is, na ALEGrO, de tweede interconnectie tussen België en Duitsland. Net zoals bij het eerste project wordt deze toekomstige interconnectie tussen de twee landen samen beheerd door Elia en Amprion.

Deze tweede interconnectie heeft drie grote doelstellingen:

  • bijdragen aan de verdere prijsconvergentie,
  • een betere integratie van hernieuwbare energie op Europees niveau,
  • bijdragen aan de ondersteuning van volatielere energiestromen binnen het Europese energiesysteem.

Het tweede interconnectieproject BE-DE plant de bouw van een tweede HVDC-interconnectie tussen België en Duitsland tegen ten vroegste 2028 (indicatieve timing).

De timing, de locatie, het tracé en de capaciteit moeten nog verder onderzocht worden. In het kader van dit project voeren Elia en Amprion een bilaterale haalbaarheidsstudie. Meer informatie zal beschikbaar zijn in de toekomstige ontwikkelingsplannen.