Belliardstraat - Merksem


Elia vervangt kabeldeel in kader van werken Noorderlijn in Antwerpen

Hoogspanningsnetbeheerder Elia verplaatst op vraag van de stad Antwerpen een deel van de bestaande kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Belliardstraat en Merksem. Dit kabeldeel ligt onder meer in de Italiëlei en is gedeeltelijk conflicterend met de nieuwe verkeersinfrastructuur van het project Noorderlijn.

Het project 

Elia vervangt kabeldeel in kader van werken Noorderlijn in Antwerpen

Hoogspanningsnetbeheerder Elia verplaatst op vraag van de stad Antwerpen een deel van de bestaande kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Belliardstraat en Merksem. Dit kabeldeel ligt onder meer in de Italiëlei en is gedeeltelijk conflicterend met de nieuwe verkeersinfrastructuur van het project Noorderlijn.

Binnen dit project maakt Elia ter hoogte van de Rijnpoortvest en de Rodestraat ook een rechtstreekse aansluiting met een ander recent verplaatst kabeldeel om de hoogspanningsstations Tabaksvest en Merksem rechtstreeks met elkaar te verbinden.

Concreet legt Elia van januari tot en met mei 2018 een nieuw kabeldeel aan in de Rodestraat, Paardenmarkt, Rijnpoortvest, Ankerrui, Italiëlei, Cassiersstraat, Lange Dijkstraat en in Park Spoor Noord.

Planning

 

Van januari tot begin maart 2018:

 • Gestuurde boring onder Italiëlei
 • Gestuurde boring ter hoogte van Park Spoor Noord
 • Gestuurde boring onder Rijnpoortvest
 • Gestuurde boring onder Paardenmarkt

Van 1 februari tot 12 maart:
Aanleg kabel tussen Ankerrui en Lange Dijkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Van Aerdtstraat, via de Cassiersstraat

Van 15 februari tot 26 maart:
Aanleg kabel in Lange Dijkstraat vanaf het kruispunt met de Van Aerdtstraat

Van 21 maart tot 25 mei:
Aanleg kabel ter hoogte van Rijnpoortvest en Rodestraat

Werken

Voor de aanleg van een 150kV-verbinding voert Elia 2 types werken uit.

 1. Gestuurde boringen
  Bij waterwegen of drukke kruispunten waar een open sleuf geen oplossing biedt, voert Elia ondergrondse gestuurde boringen uit. Eerst wordt met een boorkop en boorstangen een tunnel gegraven. In de tunnel wordt vervolgens een wachtbuis getrokken, waarna de kabels door de wachtbuis worden getrokken.
 2. Open sleuf
  Elia graaft een voor de aanleg van een 150kV-kabelverbinding een open sleuf. Beschoeiingen houden de wand stabiel en drainagepompen zorgen voor een droge sleuf indien nodig. Langsheen de sleuf is er een werkzone van gemiddeld 5 meter. Elia plaats de kabels in een circuit van 3 kabels via een kabelhaspel. Kabels liggen in een speciaal soort zand om de temperatuur te controleren. Bovenop de kabels komen beschermplaten, waarschuwingslinten en markeerstenen. Na aanleg van alle onderdelen wordt de sleuf weer aangevuld en de zone weer in oorspronkelijke staat hersteld. Elia plaatst mofputten waar twee kabels met elkaar verbonden worden. Die putten zorgen ervoor dat Elia de kabels nadien kan controleren en herstellen in geval van schade. Bij kruispunten werkt Elia met wachtbuizen. Hierdoor zullen bepaalde kruispunten (zie planning) 1-2 dagen afgesloten worden.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werken worden in overleg met de andere partners die in dezelfde zone werken uitvoeren verkeersmaatregelen genomen om de werken te kunnen uitvoeren. Hieronder een overzicht.

Werken Lange Dijkstraat

 • Van 12 januari t.e.m. 31 januari 2018:
  • Cassiersstraat volledig afgesloten tussen Van de Wervestraat en De Pretstraat.
 • Van 31 januari t.e.m. 15 februari:
  • Ter hoogte van Park Spoor Noord wordt een deel van de parkeerstrook en één rijstrook van de Lange Dijkstraat afgesloten voor het verkeer omwille van een boring.
 • Van 15 februari t.e.m. 26 maart
  • Inname parkeerstrook en halve rijbaan door Elia
  • Lange Dijkstraat enkelrichting
  • Zijstraten afgesloten

Werken Tunnelplaats-Rijnpoortvest-Paardenmarkt-Rodestraat

 • Van 12 januari t.e.m. 31 januari:
  • Cassiersstraat volledig afgesloten tussen Van de Wervestraat en De Pretstraat
 • Van 15 februari t.e.m. 26 februari 2018
  • Rijnpoortvest doodlopend (enkel bereikbaar via Paardenmarkt)
  • Zowel de Rijnpoortvest als de Stijfselrui zijn tijdelijk dubbelrichting.
 • Van 21 februari tot 7 maart 2018
  • Rijnpoortvest en Rodestraat doodlopend
 • Van midden april tot eind mei 2018
  • Rijnpoortvest en Rodestraat doodlopend

Contact 

Heb je een vraag? Contacteer ons

 • Via e-mail: omwonenden@elia.be
 • Via telefoon: 0800 11 089 (tijdens kantooruren)