Brugge - Sijsele


Juni 2019

Elia dient vergunningsaanvraag in voor werken hoogspanningskabel tussen Brugge en Sijsele

Tussen Brugge en Sijsele zal Elia de verouderde hoogspanningskabel vervangen door een nieuwe dubbele ondergrondse 36kV-kabelverbinding. De start van de werken is voorzien in maart 2020. Naar aanleiding hiervan heeft Elia een vergunningsaanvraag ingediend bij de Vlaamse Regering. In het kader van deze vergunningsprocedure wordt momenteel een openbaar onderzoek georganiseerd. De plannen en documenten liggen de komende weken ter inzage in Damme en Brugge:

 • In Damme: van 13 juni tot en met 12 juli 2019 bij de gemeentelijke dienst Grondgebiedszaken, Administratief Centrum, Moerkerke, Visserstraat 2A, 8340 Damme.
 • In Brugge: van 19 juni tot en met 18 juli 2019 bij de gemeentelijke dienst Wonen & Omgeving, het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.

Burgers krijgen tijdens deze publieke consultatie de mogelijkheid om opmerkingen, bezwaren en standpunten over de aanvraag te formuleren. Voor meer informatie over het openbaar onderzoek kan u terecht bij uw gemeente.

Meer informatie over het project Brugge-Sijsele? Kijk op https://www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/Brugge-Sijsele

 

 

Juni 2018

In dialoog met omwonenden tijdens infomarkt

Op 4 juni 2018 organiseerde Elia een infomarkt voor de inwoners van Brugge en Damme. Tijdens dit moment traden Elia-medewerkers in dialoog met omwonenden over de aanpak van de werken, de minder-hindermaatregelen en de timing van het project. Een 30-tal geïnteresseerden kwam een kijkje nemen.

Meer informatie over het verdere verloop van het project is te vinden onder het tabblad ‘Planning’. Een detailkaart van traject is beschikbaar bij het tabblad 'Het project'.

Mei 2018

Elia organiseert infomarkt voor project Brugge-Sijsele

Om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren, nodigt Elia hen uit op de informarkt die georganiseerd wordt over het project Brugge-Sijsele. Op maandag 4 juni kunnen omwonenden doorlopend tussen 17.00 en 20.00 uur terecht in ’t Couvent te Brugge.

Tijdens deze infomarkt staat Elia stil bij het doel van de werken en de timing van het project. Omwonenden krijgen er ook de kans om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken.

 

Het project

Netbeheerder Elia vervangt vanaf maart 2020 de huidige 36k-kabelverbinding tussen Brugge en Sijsele door een nieuwe dubbele ondergrondse 36kV-verbinding.

De werken dienen om de bevoorradingszekerheid te blijven garanderen. De bestaande 36kV-voedingskabels vanuit Eeklo en Brugge werden immers gebouwd in 1937 en zijn einde levensduur. De nieuwe dubbele ondergrondse 36kV-kabelverbinding wordt aangelegd tussen Brugge en Sijsele en is ongeveer 8 kilometer lang. Momenteel wordt Sijsele gevoed door 2 aparte kabels vanuit Eeklo en Brugge. De nieuwe ondergrondse 36kV-kabelverbinding is een dubbele kabelverbinding die dus de 2 aparte kabels zal vervangen.

Nieuwe, kortere verbinding vervangt bestaande 36kV-verbinding

De toekomstige situatie ziet er als volgt uit:

 • Elektriciteitsvoeding van Sijsele door middel van een nieuwe dubbele ondergrondse 36kV-kabelverbinding tussen Brugge en Sijsele
 • Uitdienstname van de oude kabels
  • De bestaande 36kV-kabelverbinding tussen Brugge Waggelwater en Sijsele
  • De bestaande 36kV-kabelverbinding tussen Sijsele en Eeklo Pokmoer

Met de aanleg van deze 8 kilometer lange dubbele kabelverbinding worden werken en bijhorende hinder over een lengte van 31 kilometer vermeden.

  

Planning

 

 1. Voorjaar 2018: Detailstudie kabeltracé
 2. Juni 2018: aanvang vergunningstraject en presentatie project aan omwonenden tijdens infomarkt
 3. Voorjaar 2019: Start voorbereiding werken
 4. Maart 2020: Start werken

De werken

De werken lopen in zes verschillende fasen

 

Fase 1 – Overleg
Samen met lokale besturen en diensten wordt overleg gepleegd over mogelijke tracés voor verbindingen.

Fase 2 - Voorbereidende onderzoeken
Een detailstudie bepaalt de exacte ligging van de kabel. De bestaande (en geplande) nutsleidingen worden in kaart gebracht en alle mogelijke obstakels op het traject worden geanalyseerd. Er worden vooronderzoeken gedaan: proefsleuven, boorstalen van de ondergrond, topografische metingen en archeologisch onderzoek.

Fase 3 - Graven van de sleuven
De ondergrondse kabelverbinding bestaat uit 2 circuits van 3 fysieke kabels. De sleuf is ongeveer 1 meter breed en 1,05 meter diep. De kabelsegmenten zijn 500 tot 800 meter lang. De uitvoeringstijd per segment duurt 2 maanden. De uitvoering van de werken vereist wellicht meer ruimte dan de verbindingen zelf en hebben hierdoor ook een impact op de mobiliteit. In een ideaal scenario bedraagt de werfzone 5 meter tot 6 meter.

Fase 4 – Uitvoeren van gestuurde boringen
Bij belangrijke kruisingen zoals snelwegen, spoorwegen en kanalen voert Elia gestuurde boringen uit. Een werkzone is nodig voor de installatie van de boormachine.

Fase 5 – Kabeltrek in verschillende typen sleuven en aanvulling sleuf
Dit gebeurt via een kabelhaspel over een afstand van +/- 1 kilometer. Verbindingskasten langs het traject beperken elektrische verliezen. De kabels liggen in een speciaal soort zand om de temperatuur te controleren. Boven de kabels liggen kabelbeschermplaten met Elia-logo en bliksemschicht. Daarnaast zijn er waarschuwingslinten en markeerstenen als extra visuele waarschuwing. De sleuf wordt aangevuld en de zone wordt in oorspronkelijke staat hersteld.

Fase 6 – Plaatsbeschrijving voor en na de werken
Elia neemt voor de werken contact op met de gebruikers van percelen die zich op het kabeltraject bevinden. Tijdens dit overleg worden schriftelijke afspraken gemaakt. Ook worden plaatsbeschrijvingen opgesteld over de staat van het terrein, het soort gewas enzovoort. Tijdens en na de werken houdt Elia contact met de gebruikers over de stand van zaken. Indien er schade is, zal Elia deze vergoeden. De vergoedingen zijn gebaseerd op het protocolakkoord dat werd afgesloten met de landbouworganisaties.

Omgeving

Om de impact van de werken op de omwonenden en mobiliteit zoveel mogelijk te beperken, neemt Elia verschillende maatregelen:

 • Werfpanelen zullen de omwonenden informeren over de start- en einddatum van de werken en mogelijke omleidingen
 • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden en betrokken partijen
 • Indien nodig, spreekt Elia met het gemeentebestuur en de lokale politie specifieke rijroutes af voor het werfverkeer, om dit zoveel mogelijk te spreiden en beperken
 • Omdat de werf in stukken van 500 tot 800 meter lang wordt uitgevoerd blijft de hinder zowel ruimtelijk gezien als in de tijd beperkt, aan omwonenden wordt toegang tot hun woning gegarandeerd
 • Elia informeert de omwonenden en bedrijven over de timing en volgende fasen van het project via een mailing en up-to-date informatie op de website. U kan zich inschrijven voor deze mailing door een mail te sturen naar omwonenden@elia.be
 • Tot slot organiseert Elia zijn werven altijd met het oog op de veiligheid van de omwonenden en medewerkers en een ononderbroken elektriciteitsbevoorrading

Contact

Voor meer informatie kan u terecht op het nummer 0800 11 089 of via omwonenden@elia.be.