Ciply - Patûrages


Mei 2018

Begin van de ontmantelingswerkzaamheden: werkzaamheden in meerdere fasen

De 70 kV-luchtlijn die de onderstations van Ciply en Pâturages verbindt, dateert van 1932. De verbinding, die over een afstand van 8,1 kilometer loopt en 66 masten telt, vertoont ernstige tekenen van slijtage. Vanwege de verouderde staat heeft Elia beslist om over te gaan tot de volledige ontmanteling van de verbinding, om de veiligheid van de burgers te waarborgen.

De werkzaamheden zullen in meerdere fasen worden uitgevoerd. De eerste fase, waarbij versterkingswerken op de verbinding werden uitgevoerd, is in augustus en september 2017 van start gegaan. In 2018 zullen meerdere fasen elkaar opvolgen. Vanaf begin mei zullen er houten portieken worden geplaatst om de ontmanteling van de geleiders te ondersteunen.

Vanaf half juni gaan de teams van Elia en de aannemer over tot de volledige ontmanteling, die de volgende stappen omvat:

 • het verwijderen van de geleiders, tot einde juli;
 • de ontmanteling van de masten en de funderingen, wat de laatste fase van de werkzaamheden inhoudt.

Volgens de voorlopige planning zou de ontmanteling eind oktober klaar zijn.

 

Een proactieve communicatie

Elia verbindt zich ertoe om voor de volledige duur van de werkzaamheden een proactieve communicatie te garanderen. In juni wordt er een brochure verdeeld onder de omwonenden die mogelijk hinder zullen ondervinden van de ontmanteling, waarin de aard van de werkzaamheden, de gebruikte methode en de voorlopige planning worden uitgelegd. De webpagina van het project zal regelmatig worden geactualiseerd.

Verder staan een gratis telefoonnummer (0800/18 002) en specifiek e-mailadres (riverains@elia.be) ter beschikking voor alle vragen met betrekking tot het project.

Maart 2018

Ores begint met versterkingswerken op haar net

Ores begint momenteel met versterkingswerken op haar net ter hoogte van de Rue du Temple in Frameries. Bij vragen over deze werken kan u contact opnemen met Ores.

Augustus 2017

Elia begint met het ontmantelen van de hoogspanningslijn tussen Ciply en Pâturages

Vervanging van de lijn blijft absoluut noodzakelijk

Het project voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Ciply en Pâturages ligt op dit ogenblik stil omdat er geen stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt.

Elia blijft erbij dat de vervanging van de huidige 70 kV-verbinding tussen Ciply en Pâturages absoluut noodzakelijk is om de bevoorradingszekerheid van de regio op middellange termijn te handhaven alsook haar economische ontwikkeling te ondersteunen.

Op dit ogenblik worden er verschillende mogelijkheden bestudeerd voor de uitvoering van deze nieuwe verbinding. Elia zal zich tot de gemeentes wenden om samen de beste aanpak voor de herlancering van het project uit te stippelen.

De huidige ondergrondse verbinding die verouderd is zou echter voor veiligheidsrisico’s kunnen zorgen die de bevoorradingszekerheid in het gedrang brengen. Elia heeft daarom beslist om te beginnen met de ontmanteling zonder te wachten op de indienststelling van de nieuwe lijn. In augustus en september zullen versterkingswerken op de lijn de betrouwbaarheid verhogen in afwachting van de volledige ontmanteling die Elia zal starten in het eerste semester van 2018 nadat het de vergunningen heeft gekregen. 

Hoewel de 70 kV-lijn ontmanteld wordt, zal de bevoorradingszekerheid in de regio op korte termijn toch gevrijwaard worden. Dat zal mogelijk zijn dankzij de nauwe samenwerking tussen Elia en de distributienetbeheerder (ORES) die van zijn kant op dit ogenblik in de regio versterkingswerken aan het distributienet uitvoert.

Het project

Doelstelling

Tijdens dit project wordt de huidige luchtlijn van 70 kV tussen de onderstations van Ciply en Pâturages vervangen door een ondergrondse verbinding. De spanning op de nieuwe kabel zal in het begin 70 kV bedragen en wordt daarna opgetrokken tot 150 kV.

Hiermee willen we drie doelen bereiken:

 1. De huidige verbinding (70 kV), die in 1932 werd aangelegd en tekenen van slijtage vertoont, vervangen. Hier moet worden ingegrepen op middellange termijn;
 2. De economische groei in de regio ondersteunen;
 3. Een antwoord bieden op de groeiende vraag om nieuwe, decentrale energieproductie-installaties in de regio te integreren.

In samenspraak met de federale overheid heeft Elia van dit project een prioriteit gemaakt. Om te garanderen dat het net in de toekomst goed blijft werken en om de stroomvoorziening in de regio veilig te stellen, moet deze verbinding worden vernieuwd en de capaciteit op hetzelfde niveau worden gebracht als het plaatselijke net (150 kV).

Het tracéOp basis van verschillende studies uitgevoerd door Elia en de milieueffectenbeoordeling door de firma SGS Belgium, kiest Elia voor de aanleg van een ondergrondse verbinding van 150 kV. Deze zal op termijn de onderstations van Ciply en Pâturages met elkaar verbinden.

Het voorgestelde tracé is uitgewerkt door Elia op basis van een topografische analyse en het advies van de betrokken administraties en de omwonenden.

Het tracé:

 • Voldoet aan de voorschriften van het SDER (Schéma de Développement de l’Espace Régional, d.i. het regionaal ruimtelijk ontwikkelingsplan);
 • Voldoet aan de technische beperkingen;
 • Doorkruist zo weinig mogelijk bewoonde zones;
 • Houdt rekening met de aanbevelingen van SGS, het onafhankelijke onderzoeksbureau dat de milieueffectenbeoordeling heeft uitgevoerd;
 • Heeft een beperkte impact op de mobiliteit en de omgeving.

Als de stedenbouwkundige vergunning er komt, zal de verbinding 13 km lang zijn en Bergen, Frameries, Quévy en Colfontaine doorkruisen. De ondergrondse verbinding wordt voornamelijk aangelegd onder het wegennet, zoals aanbevolen in het Waals Gewest. Ze zal bestaan uit drie geleiders en een optische vezelkabel, die in een beveiligde sleuf worden gelegd op een diepte van ongeveer 125 cm. Nadien wordt het wegdek weer aangelegd in zijn oorspronkelijke staat.

De luchtlijn moet op haar beurt worden afgebroken. Deze bestaat uit 65 masten verspreid over 8 km en geleiders en gewapende kabels tussen de onderstations van Ciply en Pâturages. Ook het bovenste deel van de fundering van de masten wordt verwijderd.
Tijdens de eerste periode (4 tot 7 jaar) staat er maximaal 70 kV spanning op deze lijn.

Wat verandert er in uw gemeente?

    Gemeente                              Vroegere luchtlijn                       Nieuwe ondergrondse verbinding     

 

   

Administratieve procedures

 • 2013: Elia dient een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor de vernieuwing en versterking van de huidige luchtlijn. Tijdens de openbare voorafgaande informatievergadering, die in juni plaatsvond te Frameries, werd als alternatief een ondergrondse verbinding voorgesteld. De gemeentebesturen steunden dit idee.
 • 2014: Elia start een nieuwe aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning, deze keer voor de aanleg van een ondergrondse verbinding.
 • 5 februari 2015: Openbare Voorafgaande Informatievergadering.
 • Februari - september 2015: Uitvoering van de milieueffectenbeoordeling door SGS Belgium, een onafhankelijk onderzoeksbureau.
 • Oktober 2015: Voorstelling van de aanvraag voor een vergunning.
 • Januari 2016: Bevolkingsenquêtes in de betrokken gemeentes.
 • Maart 2016: De vergunning wordt geweigerd door de gemachtigde ambtenaar. Elia gaat in beroep bij de minister.

Verloop van de werken

De precieze planning en startdatum van de werken zijnafhankelijk van de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning wordt uitgereikt.

In elk geval zullen de werken als volgt verlopen:

 

De werken

Installatie van de ondergrondse verbinding

De ondergrondse verbinding wordt aangelegd in segmenten van telkens 600 tot 850 m lang. De werken duren in elk segment maximaal zes weken:

 • Een 1 m brede en 1,45 m diepe sleuf graven
 • Drie kabels omgeven door een beschermend omhulsel in de sleuf leggen
 • De sleuf weer opvullen
 • De infrastructuur heraanleggen, identiek aan de oorspronkelijke situatie

 

    
 

Op bepaalde plaatsen wordt er geen open sleuf gegraven, maar wordt de verbinding horizontaal gestuurd uitgeboord (bv. onder kruispunten, belangrijke wegen of spoorwegen).

Na elke 600 tot 850 m moeten we de kabelsegmenten met elkaar verbinden. Op deze plaatsen is het oppervlak van de graafwerken groter (tot 3 m).

Tot slot wordt het wegdek heraangelegd, identiek aan de oorspronkelijke situatie.

Aanpassingen aan de onderstations

We zullen kleine technische aanpassingen uitvoeren aan de onderstations van Ciply en Pâturages om ze te kunnen aansluiten op de ondergrondse lijn van 150 kV. Voornamelijk zullen we eindpunten voor de kabels en bliksemafleiders installeren.

Afbraak van de luchtlijn

Binnen de vijf jaar na de uitreikingsdatum van de stedenbouwkundige vergunning, wordt de luchtlijn afgebroken. De masten, geleiders en gewapende kabels worden gedemonteerd en het bovenste deel van de fundering van de masten wordt verwijderd.

Documenten

Vragen voor het team 

Bij Elia hechten we het allergrootste belang aan communicatie, maar ook aandacht voor het milieu en bevoorradingszekerheid in de regio behoren tot onze prioriteiten.

We willen u daarom geregeld op de hoogte houden en al uw vragen beantwoorden. Aarzel dus niet om met ons contact op te nemen. We zijn vastbesloten om in alle transparantie te werken, zowel met de gemeentelijke overheden als met de omwonenden!

 • Gratis nummer: 0800 18 002
 • E-mail: riverains@elia.be