Ciply - Patûrages


April 2019  

Einde van demontage werk

Na anderhalf jaar werken is de luchtlijn Ciply-Pâturages volledig ontmanteld.

In totaal werden 66 pylonen gespreid over een lengte van 8 kilometer verwijderd op grondgebied van de gemeenten Bergen, Quévy, Frameries en Colfontaine.

 

November 2018

Persbezoek aan demontagewerken Ciply-Pâturages

Op 23 oktober jongstleden heeft Elia de lokale pers uitgenodigd voor een bezoek aan de demontagewerken van de bovengrondse hoogspanningslijn tussen de stations van Ciply en Pâturages.

De bovengrondse hoogspanningsverbinding telt 66 masten over een afstand van 8 km. Omdat de verbinding verouderd is en om de veiligheid van de omwonenden te garanderen, heeft Elia beslist om ze volledig te ontmantelen. De eerste fase van de werken werd in september 2017 aangevat. Het projectteam demonteerde het 1ste draadstel van de verbinding om het gewicht op de masten te verlichten.

In oktober jongstleden hebben de technische teams de tweede fase van de werken aangevat die in meerdere stappen verloopt:

 • Verwijdering van de geleiders: de kabels worden op katrollen geplaatst om de geleider op haspels te kunnen oprollen.
 • Demontage van de masten: met een telescopische kraan. Afhankelijk van de omvang van de mast zal hij in één of meerdere stukken worden gedemonteerd.
 • Ontmanteling van de funderingen: ofwel met telescopische kraan, ofwel met een breekhamer, afhankelijk van de diepte van de fundering.        

De demontage van de masten, waarmee in oktober is begonnen, is spectaculair. Een kraan houdt het bovenste deel van de mast vast terwijl een reusachtige tang hem in stukken knipt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elia invited journalists to come and watch this exciting moment. It was also an opportunity to answer their questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De werken zullen naar verwachting 5 maanden duren, dat wil zeggen tot en met het einde van het 1ste kwartaal van 2019.

Nog vragen? Bel ons!

 

Juli 2018

Project dat start met ontmanteling van de geleiders

Sinds begin mei is Elia gestart met het plaatsen van 48 houten portieken langs het traject van de bestaande luchtlijn. Als de werken starten, worden eerst de geleiders ontmanteld. Dat gebeurt per lijngedeelte van +/- 2 km, telkens met ongeveer 12 à 18 masten. De ontmanteling duurt ongeveer en week en start in Ciply.

Ontmantelen (demonteren) betekent in de praktijk dat de geleiders vastgemaakt worden aan stalen trekkkabels (kleine kabels) en dan aan de hand van een trek- en remmachine op bobijnen worden opgerold op het einde van elk lijngedeelte. Daarna worden de stalen trekkabels vervangen door nylonkoorden die op het einde manueel zullen verwijderd worden.

Vorige week bedeelde Elia een brochure die de belangrijkste informatie over de werforganisatie en de planning samenvat. Klik hier om de brochure te bekijken.

Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar het nummer 0800/18 002 of een mail sturen naar riverains@elia.be.

Mei 2018

Begin van de ontmantelingswerkzaamheden: werkzaamheden in meerdere fasen

De 70 kV-luchtlijn die de onderstations van Ciply en Pâturages verbindt, dateert van 1932. De verbinding, die over een afstand van 8,1 kilometer loopt en 66 masten telt, vertoont ernstige tekenen van slijtage. Vanwege de verouderde staat heeft Elia beslist om over te gaan tot de volledige ontmanteling van de verbinding, om de veiligheid van de burgers te waarborgen.

De werkzaamheden zullen in meerdere fasen worden uitgevoerd. De eerste fase, waarbij versterkingswerken op de verbinding werden uitgevoerd, is in augustus en september 2017 van start gegaan. In 2018 zullen meerdere fasen elkaar opvolgen. Vanaf begin mei zullen er houten portieken worden geplaatst om de ontmanteling van de geleiders te ondersteunen.

Vanaf half juni gaan de teams van Elia en de aannemer over tot de volledige ontmanteling, die de volgende stappen omvat:

 • het verwijderen van de geleiders, tot einde juli;
 • de ontmanteling van de masten en de funderingen, wat de laatste fase van de werkzaamheden inhoudt.

Volgens de voorlopige planning zou de ontmanteling eind oktober klaar zijn.

 

Een proactieve communicatie

Elia verbindt zich ertoe om voor de volledige duur van de werkzaamheden een proactieve communicatie te garanderen. In juni wordt er een brochure verdeeld onder de omwonenden die mogelijk hinder zullen ondervinden van de ontmanteling, waarin de aard van de werkzaamheden, de gebruikte methode en de voorlopige planning worden uitgelegd. De webpagina van het project zal regelmatig worden geactualiseerd.

Verder staan een gratis telefoonnummer (0800/18 002) en specifiek e-mailadres (riverains@elia.be) ter beschikking voor alle vragen met betrekking tot het project.

Maart 2018

Ores begint met versterkingswerken op haar net

Ores begint momenteel met versterkingswerken op haar net ter hoogte van de Rue du Temple in Frameries. Bij vragen over deze werken kan u contact opnemen met Ores.

Augustus 2017

Elia begint met het ontmantelen van de hoogspanningslijn tussen Ciply en Pâturages

Vervanging van de lijn blijft absoluut noodzakelijk

Het project voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Ciply en Pâturages ligt op dit ogenblik stil omdat er geen stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt.

Elia blijft erbij dat de vervanging van de huidige 70 kV-verbinding tussen Ciply en Pâturages absoluut noodzakelijk is om de bevoorradingszekerheid van de regio op middellange termijn te handhaven alsook haar economische ontwikkeling te ondersteunen.

Op dit ogenblik worden er verschillende mogelijkheden bestudeerd voor de uitvoering van deze nieuwe verbinding. Elia zal zich tot de gemeentes wenden om samen de beste aanpak voor de herlancering van het project uit te stippelen.

De huidige ondergrondse verbinding die verouderd is zou echter voor veiligheidsrisico’s kunnen zorgen die de bevoorradingszekerheid in het gedrang brengen. Elia heeft daarom beslist om te beginnen met de ontmanteling zonder te wachten op de indienststelling van de nieuwe lijn. In augustus en september zullen versterkingswerken op de lijn de betrouwbaarheid verhogen in afwachting van de volledige ontmanteling die Elia zal starten in het eerste semester van 2018 nadat het de vergunningen heeft gekregen. 

Hoewel de 70 kV-lijn ontmanteld wordt, zal de bevoorradingszekerheid in de regio op korte termijn toch gevrijwaard worden. Dat zal mogelijk zijn dankzij de nauwe samenwerking tussen Elia en de distributienetbeheerder (ORES) die van zijn kant op dit ogenblik in de regio versterkingswerken aan het distributienet uitvoert.

Nut

Een verbinding van essentieel belang voor de bevoorradingszekerheid in de regio

De huidige 2 x 70 kV luchtlijn is 8,1 km lang en bestaat uit 66 masten. Ze verbindt de hoogspanningsstations van Ciply en Pâturages en vertoont, aangezien ze uit 1932 dateert, ernstige tekenen van slijtage.

Dankzij een nauwe samenwerking met distributienetbeheerder Ores, die werken uitvoerde om zijn net te verstevigen, is de bevoorradingszekerheid op korte termijn gegarandeerd.

Ores plaatste middenspanningskabels tussen de stations van Jemappes en Ciply om het net te versterken (zo’n verbinding wordt ook wel een ‘trunk’ genoemd). Indien zich een probleem zou voordoen met de 70 kV-verbinding die de elektriciteit naar het station van Pâturages voert, wordt de bevoorradingszekerheid in de regio gewaarborgd door het net van Ores.

Ondanks die werken blijft een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Ciply en Pâturages noodzakelijk. Enkel zo kunnen we de bevoorradingszekerheid blijven garanderen, inspelen op de economische ontwikkeling van de regio en hernieuwbare energiebronnen in het net integreren.

Momenteel bestudeert een nieuw projectteam de verschillende alternatieven. Elia wil vervolgens een oplossing voorstellen waarin alle stakeholders van het project zich kunnen vinden.

Planning 

Verloop van de werken: gefaseerde uitvoering

Elia heeft beslist om de huidige verbinding af te breken. Dat gebeurt gespreid in de tijd.

Vanaf 2 mei 2018

Plaatsing van houten portieken aan weerszijden van de wegen. Deze worden gebouwd als hulpstuk bij de ontmanteling van de geleiders en kabels.

Vanaf augustus tot eind 2018

1. Volledige ontmanteling van de geleiders

2. Afbraak van de masten

  

3. Verwijderen van de funderingen

 

Eind 2018

Einde van de werken (volgens de voorlopige planning) en herstelling van de gronden in hun oorspronkelijke staat.

 

Het werfteam staat de hele duur van de werkzaamheden tot uw beschikking. Hebt u een vraag? Bel 0800/18 002 of mail naar riverains@elia.be.   

Geschiedenis van het project

 • 2013: Elia dient een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor de vernieuwing en versterking van de huidige luchtlijn. Tijdens de openbare informatievergadering, die in juni plaatsvond te Frameries, werd als alternatief een ondergrondse verbinding voorgesteld. De gemeentebesturen steunden dit idee.
 • 2014: Elia start een nieuwe aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning, dit keer voor de aanleg van een ondergrondse verbinding.
 • 5 februari 2015: openbare informatievergadering.
 • Februari – september 2015: uitvoering van de milieueffectenbeoordeling door SGS Belgium, een onafhankelijk onderzoeksbureau.
 • Oktober 2015: indiening van de vergunningsaanvraag.
 • Januari 2016: openbaar onderzoek in de betrokken gemeentes.
 • Maart 2016: de vergunning wordt door de gemachtigde ambtenaar geweigerd. Elia gaat in beroep bij de minister.
     

 


Werken

Verloop van de afbraakwerken

In he kader van de afbraakwerken zal Elia in verschillende fasen tewerk gaan. Het team zal daarom:

 

De geleiders verwijderen op de volledige verbinding, meer bepaald per lijngedeelte van +/- 2 km met telkens ongeveer 12 à 18 masten

 

De masten weghalen, hetzij in hun geheel, hetzij in stukken

 

 

De funderingen verwijderen

 

De ondergrond in zijn oorspronkelijke staat herstellen

Iedere fase bestaat uit vier stappen en duurt doorgaans een week. De werken starten in Ciply en eindigen in Pâturages.

Hoe worden de geleiders verwijderd?  

De geleiders worden aan elke mast op een loopwiel gelegd. Aan het uiteinde van het lijndeel wordt de geleider op een trekmachine gerold, die hem over de loopwielen trekt en op spoelen rolt.

Aan het andere uiteinde wordt de geleider bevestigd aan een stalen trekdraad, die verbonden is met een remmachine. Die vertraagt het draadtrekken, zodat de geleider niet te snel afloopt. Vervolgens worden de stalen trekdraden vervangen door nylontouwen, die uiteindelijk met de hand worden verwijderd.

Hoe worden de masten verwijderd?

Er komt een telescopische kraan ter plaatse, waarvan de hijskabel wordt bevestigd aan het bovenste gedeelte van de mast. Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de mast, wordt hij in een, twee of drie stukken weggehaald. De stukken worden afgevoerd naar een erkend recyclagebedrijf.

Hoe worden de funderingen verwijderd?

De funderingen worden verwijderd met een kraan, samen met het laatste deel van de mast, of met een sloophamer weggehaald tot minstens 80 cm onder het grondniveau.


Omgeving

Elia doet al het nodige om de incidenten op de werf te beperken. Bij de uitvoering respecteert Elia verschillende afspraken:

 • Duidelijk afgebakende zones
 • Een veiligheidscoördinator-verwezenlijking ziet toe op de operaties
 • Werkzaamheden met lawaaihinder worden beperkt op weekdagen en tijdens de werkuren
 • Het terrein wordt na de werken in zijn oorspronkelijke staat hersteld (op basis van een voorafgaande inventaris)
 • Het afval dat het gevolg is van de ontmanteling van de oude geleiders wordt via de gepaste filière verwijderd
 • Elia neemt gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat de bodem tegen eventuele vervuilingsrisico’s wordt beschermd.

Tijdens de volledige duur van het project kunt u op het groene nummer 0800/18 002 terecht of een mail sturen naar riverains@elia.be.  

Contact

Contacteer ons via

 • Het gratis nummer: 0800 18 002 (tijdens de kantooruren)   
 • E-mail: riverains@elia.be