Elsene-Hoeilaart


Juni 2019

Elia organiseert infomarkt in Hoeilaart op 20 juni 2019

Elia start weldra met de aanleg van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding tussen Elsene en Hoeilaart. De uitvoering van de werken tussen Hoeilaart en de gewestgrenzen is voorzien vanaf september 2019 tot augustus 2020. Om omwonenden zo goed mogelijk te informeren, organiseert Elia een infomarkt over het project.

Tijdens de infomarkt kunnen geïnteresseerden de plannen bekijken en geven we meer informatie over het doel, de precieze locatie en de eventuele impact van de werkzaamheden. Onze projectverantwoordelijken zijn permanent aanwezig om vragen te beantwoorden.

De infomarkt kan doorlopend bezocht worden op 20 juni 2019 tussen 17u en 20u op in het Gemeenschapscentrum Felix Sohie (Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart).

 

Nieuwe kabelverbinding bundelt en vervangt drie bestaande kabels en garandeert bevoorradingszekerheid

Het project Elsene-Hoeilaart omvat de aanleg van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations in Elsene en Hoeilaart. Daarnaast worden drie verouderde kabels uit dienst genomen. De aanleg van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding is nodig omwille van 3 redenen:

  1. De bestaande kabels zijn einde levensduur. Elia kan deze kabels op termijn uit dienst nemen dankzij de aanleg van een nieuwe kabelverbinding.
  2. Elia bundelt en vervangt drie bestaande kabels door één nieuwe kabelverbinding. Zo wil Elia de versnippering van het bestaande net in de regio tegengaan en de impact op de omgeving verminderen.
  3. Om de netzekerheid in de regio te garanderen, vervangt Elia de verouderde kabels door een nieuwe, meer betrouwbare kabelverbinding.

Het gekozen traject van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding loopt door de Brusselse gemeentes Elsene en Watermaal-Bosvoorde en de Vlaamse gemeente Hoeilaart. Op het grondgebied van Hoeilaart loopt de kabelverbinding via de Terhulpensesteenweg door het Zoniënwoud. De verbinding loopt vervolgens onder de Brusselse Ring (R0) en vervolgens via de J.B. Charlierlaan naar het hoogspanningsstation van Hoeilaart.   

 

De uitvoering van de werken tussen Hoeilaart en de gewestgrenzen is voorzien vanaf september 2019 tot augustus 2020. Elia voert de werken gefaseerd uit om hinder voor de omgeving in tijd en ruimte te beperken. De werken in de kabeldelen volgen niet noodzakelijk chronologisch op elkaar. Dit komt omdat Elia haar kabelwerken uitvoert in synergie met het Agentschap Wegen en Verkeer en enkele nutsmaatschappijen. 

Elia wil via duidelijke afspraken de impact van de werken op de omgeving zo minimaal mogelijk houden. Deze afspraken worden regelmatig gecontroleerd door een werftoezichter.

·        Elia voert haar werken in overleg en in synergie uit met andere werken van nutsmaatschappijen en wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer.

·        Elia voert de werken gefaseerd uit om de hinder voor de omgeving in tijd en ruimte te beperken.

·        Woningen en ondernemingen blijven bereikbaar tijdens de werken. Bij een tijdelijke inname van opritten neemt de aannemer op voorhand contact op met de betrokkenen.

·        Mogelijke omleidingen worden met de betrokken instanties besproken en op voorhand gecommuniceerd aan omwonenden.

·        Voetgangers en fietsers kunnen steeds op een veilige manier de werfzone passeren.

·        De werfzones worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat.

 

Contact 

Voor meer informatie kan men terecht op het nummer 0800 11 089 of via omwonenden@elia.be.