Horta - Avelgem


September 2018

Elia verkrijgt omgevingsvergunning voor Horta-Avelgem

Elia heeft vorige week een omgevingsvergunning ontvangen van de Vlaamse Regering voor het project Horta-Avelgem. De vergunning heeft betrekking op de versterking van een bestaande 380kV-hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation Horta in Zomergem en het station in Avelgem.

Wat houden de werken in?

In een eerste fase worden de bestaande masten en funderingen versterkt en worden er aanpassingen gedaan in het hoogspanningsstation van Avelgem. Elia informeert de nabije omwonenden zodra de exacte timing gekend is.

Elia houdt u op de hoogte over de voortgang van het project via een digitale nieuwsbrief.
Indien u deze nieuwsbrief wil ontvangen, kan u een e-mail sturen naar omwonenden@elia.be met de mededeling “inschrijving nieuwsbrief Horta-Avelgem”. Uw gegevens worden dan mee opgenomen in de mailinglijst


Mei 2018

Elia dient vergunningsaanvraag in

Elia heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor het project Horta-Avelgem. In het kader van deze procedure loopt er een openbaar onderzoek van 19/05/2018 tot 18/06/2018. Dat betekent dat de plannen en documenten van het dossier ter inzage liggen bij de betrokken steden en gemeenten: Zomergem, Nevele, Deinze, Zulte, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Anzegem en Avelgem. De burgers krijgen zo de mogelijkheid om hun opmerkingen over het project te formuleren. Deze dienen schriftelijk te gebeuren ter attentie van het College van burgemeester en schepenen van hun stad of woonplaats.

Elia voorziet te starten met de werken in het najaar. Dan zullen de masten en funderingen versterkt worden.

December 2017

Elia in dialoog met inwoners

Vanaf eind 2018 plant Elia te werken aan de bestaande hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation Horta in Zomergem en het station Avelin in het Franse Avelin. Deze werken zijn gesplitst in 2 deelprojecten: Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin. Om de omwonenden van het project in de 9 betrokken Vlaamse gemeenten te informeren, organiseerde Elia op dinsdag 14 en donderdag 16 november 2017 infomarkten in Avelgem en Deinze. Elia maakte een timelapse van de infomarkten, die u via deze link kan bekijken.

Er was een infotentoonstelling waar bezoekers meer informatie kregen over het waarom, de timing en de aanpak van het project en een fotoreportage van gelijkaardige werken. Verschillende medewerkers van Elia stonden klaar om de vragen van de buurtbewoners te beantwoorden. David Van Gindertaelen, projectleider bij Elia, blikt tevreden terug: “De mensen waren aangenaam verrast dat ze zo uitgebreid geïnformeerd werden. Ook voor ons is het fijn om contact te hebben met de buurtbewoners, zodat we weten wat er leeft in onze werkomgeving.”

 

Elia houdt u vanaf 2018 op de hoogte over de voortgang van beide projecten via een digitale nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief wil ontvangen, kan u een e-mail sturen naar omwonenden@elia.be met de mededeling “inschrijving nieuwsbrief Horta-Avelgem”. Uw gegevens worden dan mee opgenomen in de mailinglijst.

November 2017

Elia organiseert op 14 en 16 november 2017 twee informatiemarkten over de projecten Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin. Op elke informatiemarkt informeert Elia de inwoners van de Vlaamse gemeenten die het project doorkruist over de werken die eraan komen. Alle omwonenden ontvangen een uitnodiging in de bus, maar iedereen is van harte welkom tussen 18u en 20u op één van beide momenten: 

 • Dinsdag 14 november 2017
  Infomarkt in Avelgem
  OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8580 Avelgem    
 • Donderdag 16 november 2017
  Infomarkt in Deinze
  Jeugdcentrum Brieljant, Mouterijdreef 20, 9800 Deinze      

Tijdens deze infomarkten staat Elia stil bij het doel van de werken, de aanpak en de timing van het project. U kan ook terecht bij de projectverantwoordelijken met al uw vragen.

Oktober 2017

Elia dient project-MER in

Elia heeft de project-MER ingediend. In de project-MER heeft Elia alle mogelijke effecten voor het landschap, de natuur, de mens en het milieu onderzocht. Dit is een noodzakelijke stap om de benodigde vergunningen te verkrijgen.

Hieronder vindt u de vier belangrijkste conclusies uit het onderzoek terug:

 • Geen verontreiniging van het grondwater.
 • Beperkte geluidshinder tijdens werffase.
 • Respect voor fauna en flora bij tijdelijke ingebruiknames.
 • Geen wijziging van de bodemkwaliteit.

Februari 2017

In maart 2017 start het openbaar onderzoek (project-MER) over de werken op het tracé van hoogspanningsstation Horta (in Zomergem) tot Avelgem. Een project-MER bestudeert alle mogelijke effecten voor het landschap, de natuur, de mens en het milieu. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen omwonenden en andere belanghebbenden opmerkingen en bezwaren formuleren over het project. Deze aanvullingen worden vervolgens mee opgenomen in het project-MER.

Momenteel ligt de kennisgevingsnota over het onderzoek ter inzage bij de gemeenten die deel uitmaken van het projectgebied. U kan het kennisgevingsdossier ook online terugvinden via de website van de Vlaamse dienst MER.

Nut 

Het vervangen en versterken van de geleiders is essentieel omwille van drie redenen:

Hogere importcapaciteit, goed voor bevoorradingszekerheid

De versterking van de as Horta-Avelgem maakt het mogelijk om meer elektriciteit in te voeren vanuit het buitenland. Dat is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid in Europa en België.

Uitwisseling van energie op een Europese schaal

De investeringen van Elia zijn bekeken binnen een Europese context. Europa vraagt haar lidstaten voldoende transportcapaciteit naar en uit het buitenland te voorzien zodat de internationale marktwerking verbetert en de energieprijs concurrentiëler wordt. De hoogspanningslijn Horta-Avelgem speelt in deze internationale opdracht een belangrijke rol.

Integratie van hernieuwbare energie

De toegenomen capaciteit maakt het ook mogelijk om hernieuwbare energie, opgewekt door nieuwe productie-eenheden zoals windmolenparken op zee, beter op het net aan te sluiten.

Het project 

Situering

De lijn Horta-Avelgem is een bovengrondse 380kV-hoogspanningsverbinding die in de jaren 70 werd aangelegd. Het traject loopt van Zomergem (hoogspanningsstation Horta) tot Avelgem over een afstand van 40 km. De hoogspanningslijn ligt in de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en doorkruist 8 gemeenten: Zomergem, Nevele, Deinze, Zulte, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Anzegem en Avelgem.

Elia zal van 2018 tot en met 2021 de geleiders van de bestaande hoogspanningslijn vervangen, de masten en hun funderingen verstevigen en de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation van Avelgem aanpassen. Van zodra de werken naderen, brengt Elia u op de hoogte van de timing met een meer gedetailleerde planning.

De planning

   

 

De werken 

Elia plant drie werken uit te voeren op het traject Horta-Avelgem.

 • Vervangen van de geleiders
  De klassieke geleiders worden vervangen door geleiders die performanter zijn. Deze geleiders hebben een hogere transportcapaciteit. Zo kunnen ze de energie vanop zee verder transporteren en versterken ze de verbindingen met onze buurlanden.
 • Verstevigen van masten en funderingen
  Wanneer de geleiders vervangen worden, nemen de krachten op de masten mogelijk toe (bv. door de wind of krachten die ontstaan doordat de geleiders worden opgespannen). Daarom verstevigt Elia eerst de masten en funderingen van deze lijn. Op het hele traject worden drie masten volledig afgebroken en vervangen door nieuwe masten.
 • Aanpassingen hoogspanningsstation Avelgem
  De vernieuwing van de geleiders maakt het ook noodzakelijk om de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation in Avelgem aan te passen.

De omgeving 

Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden en het milieu zoveel mogelijk te beperken:

 • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
 • Elia versterkt de funderingen van de masten met een geluidsarme techniek.
 • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
 • Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
 • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen.
 • Landbouwers die schade ondervinden van de werken, worden passend vergoed zoals het protocol tussen Elia en de landbouworganisaties omschrijft.
 • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
 • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer, wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar buurtbewoners.

Contact 

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op het nummer 0800 11 089 (tijdens de kantooruren) of via e-mail op omwonenden@elia.be.

Bovendien kan u zich op deze webstek inschrijven voor de digitale nieuwsbrief die regelmatig de laatste stand van zaken weergeeft.

Gelieve deze gegevens in te vullen

Elia verbindt zich ertoe om uw persoonlijke informatiegegevens niet te gebruiken voor een ander doel dan datgene dat werd bekendgemaakt op het ogenblik dat u uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt.