Kustlus


Juni 2018

Kustlus: werken aan duurzame toekomst

De Kustlus is een belangrijke stap in de energietransitie naar een koolstofarme samenleving. Een belangrijk deel van de Belgische energiemix (productie, import) zal in de toekomst op de Noordzee gebeuren. Om deze energie tot bij de consumptiecentra aan land te brengen, realiseert Elia het project Kustlus. Ook nieuwe productie-installaties in West-Vlaanderen zullen met de komst van de Kustlus kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Deze nieuwe verbinding zorgt voor een sterker elektriciteitsnet in West-Vlaanderen, wat bijdraagt aan een verhoogde betrouwbaarheid van het net in de regio én België.

Het project 

De Kustlus is een belangrijke stap in de energietransitie naar een koolstofarme samenleving. Een belangrijk deel van de Belgische energiemix (productie, import) zal in de toekomst op de Noordzee gebeuren. Om deze energie tot bij de consumptiecentra aan land te brengen, realiseert Elia het project Kustlus. Ook nieuwe productie-installaties in West-Vlaanderen zullen met de komst van de Kustlus kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Deze nieuwe verbinding zorgt voor een sterker elektriciteitsnet in West-Vlaanderen, wat bijdraagt aan een verhoogde betrouwbaarheid van het net in de regio én België.    

Op dit moment start Elia met de eerste onderzoeken voor dit project (meest gangbare technologie, mogelijke aanlandingslocaties, ...). Momenteel zijn er nog geen betrokken gemeenten gekend. De uitwerking van dit project zal in alle transparantie gebeuren. Elia wenst proactief te communiceren met alle betrokken partijen en zal een participatief communicatieproces opstarten met omwonenden.