Nautilus

 


Nieuws

Nautilus, een tweede interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

In het kader van de Europese elektriciteitsmarkt, de facilitering en de uitdagingen van de energietransitie, zijn nieuwe interconnecties nodig. Om dit te realiseren moet de Noord-Zuid-as versterkt worden en moeten er Oost-West-verbindingen gebouwd worden. Deze noden werden duidelijk vastgesteld in Europa.

Het project 

Nautilus, een tweede interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

In het kader van de Europese elektriciteitsmarkt, de facilitering en de uitdagingen van de energietransitie, zijn nieuwe interconnecties nodig. Om dit te realiseren moet de Noord-Zuid-as versterkt worden en moeten er Oost-West-verbindingen gebouwd worden. Deze noden werden duidelijk vastgesteld in Europa.

Na Nemo Link® is het Nautilus-project de tweede interconnectie tussen België en het VK. Net zoals bij het eerste project wordt deze toekomstige interconnectie tussen de twee landen samen beheerd door Elia en National Grid Interconnector Holdings Limited (NGIHL).

Deze tweede interconnectie heeft drie grote doelstellingen:

  • bijdragen aan de verdere prijsconvergentie,
  • een betere integratie van hernieuwbare energie op Europees niveau,
  • bijdragen aan de ondersteuning van volatielere energiestromen binnen het Europese energiesysteem.

Nautilus wordt door de Europese Commissie al aangeduid als Project of Common Interest (PCI). Dit toont het belang van het project aan binnen een Europese context. De timing, de locatie, het tracé en de capaciteit moeten nog verder onderzocht worden. In het kader van dit project voeren Elia en NGIHL een bilaterale haalbaarheidsstudie. Meer informatie zal beschikbaar zijn in de toekomstige ontwikkelingsplannen.