Petrol - Zurenborg


Het project 

Elia plant in de loop van 2019 de vervanging van de bestaande 150kV-kabel tussen de hoogspanningsstations Petrol, gelegen aan de D’Herbouvillekaai, en Zurenborg, gelegen in de Uitbreidingsstraat 580, in Antwerpen. Dit is nodig omwille van twee redenen:

  1. De bestaande 150kV-kabel tussen de beide hoogspanningsstations bereikt het einde van de levensduur in 2019 en zal dan buiten gebruik worden genomen.
  2. Netstudies hebben aangetoond dat de versterking van de 150kV-as Zwijndrecht – Burcht – Petrol – Zurenborg noodzakelijk is om de netvoorzieningen van Antwerpen in de toekomst te garanderen.

De bestaande kabel wordt na de aanleg van de twee nieuwe 150kV-kabels buiten dienst gesteld.

Meer informatie over de investeringen van Elia in Antwerpen vindt u terug in het Federaal Ontwikkelingsplan 2015-2025.

Contact 

Contacteer het projectteam via: