Rijkevorsel-Beerse


April 2019

Elia start met aanleg dubbele 150kV-kabel tussen Rijkevorsel en Beerse

Elia is eind maart gestart met de aanleg van de dubbele 150kV-kabelverbinding tussen Rijkevorsel en Beerse. Deze verbinding is noodzakelijk om de toegenomen gedecentraliseerde energieproductie door windturbines en waterkrachtkoppeling op het net te integreren. 

De werken zijn in eerste instantie van start gegaan in Rijkevorsel. Daar is Elia momenteel bezig met de kabelaanleg tussen het hoogspanningsstation, gelegen in de Langstraat, en Looi. Later deze maand begint Elia eveneens met werkzaamheden in de Eksterheide, de Vaartstraat en Busselen.

 

 

Voor vragen en meer informatie over deze werken kan u terecht op de gratis infolijn 0800 11 089 of via de mailbox omwonenden@elia.be


Februari 2019

Uitstel start werken nieuwe dubbele 150kV-kabels tussen Rijkevorsel en Beerse

Door onvoorziene omstandigheden wordt de start van de werken voor de nieuwe dubbele 150kV-kabels met een tweetal maanden uitgesteld. Elia en aannemer Van Den Berg/Denys zullen de omwonenden op de hoogte brengen van de start van de werken door middel van een bewonersbrief. Indien alles volgens planning verloopt, zal die bewonersbrief met meer informatie over het eerste deel van de kabelwerken in maart verzonden worden.

Voor meer informatie of bijkomende vragen kan u terecht op omwonenden@elia.be of op het infonummer 0800 11 089 (tijdens de kantooruren).

September 2018

Elia verkrijgt omgevingsvergunning voor het project Rijkevorsel-Beerse

Elia heeft op 24 september 2018 een omgevingsvergunning verkregen van de Vlaamse regering voor het project Rijkevorsel-Beerse. Het project omvat de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150kV-kabel tussen Rijkevorsel en Beerse.

Eind 2018 gaat Elia van start met de voorbereidende werken voor de boring onder de Eksterheide. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen informatie terugvinden over de vooruitgang van de werken op de projectpagina en via bewonersbrieven (indien van toepassing).

Indien u vragen heeft over het project, kan u contact met ons opnemen via omwonenden@elia.be of het telefoonnummer 0800 11 089 (tijdens de kantooruren).

Juni 2018

Honderdtal aanwezigen op infomarkten in Rijkevorsel en Beerse

Op maandag 4 en 11 juni organiseerde Elia twee infomarkten voor de nieuwe kabelverbinding tussen Rijkevorsel en Beerse. Het projectteam stelde tijdens deze momenten de noodzaak, timing en impact van de werken voor en beantwoordde vragen van de geïnteresseerden. Er was een honderdtal omwonenden aanwezig.

Voor meer informatie over het project kan u terecht op het tabblad ‘het project’. Indien u vragen heeft, kan u contact opnemen met het gratis nummer 0800 11 089 of via omwonenden@elia.be.

 

Mei 2018

Elia organiseert twee infomarkten over het project Rijkevorsel-Beerse

Elia organiseert twee infomarkten om de omwonenden te informeren over de aanleg van twee nieuwe ondergrondse 150kV-kabels tussen de hoogspanningsstations in Rijkevorsel en Beerse.

Buurtbewoners kunnen één van de twee infomarkten doorlopend bezoeken tussen 17u00 en 20u00 op de volgende data en locaties:

 • Op 4 juni 2018 in Rijkevorsel
  Raadzaal gemeentehuis
  Molenstraat 5
  2310 Rijkevorsel
 • Op 11 juni 2018 in Beerse
  GC ’t Heilaar
  Heilaarstraat 35
  2340 Beerse

Tijdens deze infomarkten geeft Elia uitleg over het doel, de timing, de uitvoering en de mogelijke impact van de werken. De projectverantwoordelijken zijn permanent aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

April 2018

Nieuwe 150kV-kabels tussen Rijkevorsel en Beerse 

Elia bereidt de aanleg van twee nieuwe 150kV-kabels voor tussen de hoogspanningsstations in Rijkevorsel en Beerse. Om dit project te kunnen uitvoeren, heeft Elia eind april 2018 een omgevingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. Elia verwacht de omgevingsvergunning in september 2018 te verkrijgen, waarna de uitvoeringswerken van start kunnen gaan.

Het project

Het project Rijkevorsel-Beerse omvat de aanleg van een ondergrondse kabelverbinding die bestaat uit twee kabels van 150kV tussen het hoogspanningsstation in Rijkevorsel en het hoogspanningsstation in Beerse. De kabelverbinding zal een totale lengte van ongeveer 9km hebben.

Indien de voorbereiding volgens planning verloopt, zal Elia eind 2018 starten met de aanleg van de 150kV-kabels. Er is voorzien dat de werken één jaar duren en dus eind 2019 worden afgerond.

Het nut van het project

De aanleg van twee nieuwe ondergrondse 150kV-kabels tussen de hoogspanningspost in Rijkevorsel en die in Beerse is noodzakelijk omwille van twee redenen:

 1. De toegenomen gedecentraliseerde energieproductie
  Onder gedecentraliseerde energieproductie verstaan we de productie van energie uit fossiele of hernieuwbare energiebronnen. In de Noorderkempen is warmtekrachtkoppeling komende van de glastuinbouwindustrie de belangrijkste opwekker van energie. De laatste jaren is deze gedecentraliseerde energieproductie in de regio sterk gestegen. Om die energie aan te sluiten en te vervoeren via het hoogspanningsnet, moet Elia het net versterken.
 2. De netzekerheid in de regio garanderen
  Om de netzekerheid in de regio te ondersteunen, moet Elia het hoogspanningsnet in de Noorderkempen versterken.    

Het traject in detail

 

 

Planning

Werken

Aanleg van een ondergrondse 150kV-kabel

De nieuwe ondergrondse verbinding bestaat in totaal uit zes kabels. Twee circuits van drie kabels liggen gescheiden in eenzelfde sleuf. De aanleg volgt de volgende zes stappen:

 

Overleg met gemeenten

Elia overlegt met de gemeenten en maakt afspraken met de lokale besturen en diensten.

Studies

Dit veldonderzoek analyseert de ligging van de huidige nutsleidingen, mogelijke obstakels op het traject en andere archeologische waarden. Deze detailstudie bepaalt de exacte ligging van de ondergrondse kabels. Er wordt een plaatsbeschrijving gemaakt. Elia richt de signalisatie en omleidingsmogelijkheden in.

Graven van sleuven

Elia start met het graven van de sleuven, waarin later de kabel zal liggen. De sleuven zijn ongeveer 2m breed en 1,05m diep. De uitvoeringstijd per kabelsegment (ongeveer 1km) is 2 maanden. 

 

Uitvoeren van gestuurde boringen

Elia zorgt voor de uitvoering van de gestuurde boring langs kruispunten, water- en spoorwegen. Een gestuurde boring is een sleufloze techniek, waarbij de boring plaatsvindt op 6m-10m onder de grond. De kabels worden na de gestuurde boring doorheen de wachtbuizen ondergronds getrokken.

 

Kabeltrek doorheen de sleuven

De kabels worden via een kabelhaspel in de sleuf gelegd, telkens over een afstand van ongeveer 1km. De kabels worden in een speciaal soort zand gelegd om de temperatuur te controleren en worden afgeschermd met kabelbeschermplaten.

 

Herstelling van de werkzone

Na afloop van de werken herstelt Elia de werkzone terug in zijn oorspronkelijke staat.

Kenmerken van de aanleg van de ondergrondse 2x150kV-verbindingen

De nieuwe 2x150kV-kabel tussen Rijkevorsel en Beerse bestaat uit 2 circuits van 3 kabels. Elk kabelsegment meet ongeveer 1 km en wordt binnen een tijdspanne van 6 tot 7 weken aangelegd. De geschatte periode van de aanleg van de 2x150kV-kabel Rijkevorsel-Beerse bedraagt 1 jaar.

 • Type A sleuf
  Een type A sleuf is de vaakst voorkomende sleuf voor de aanleg van hoogspanningskabels. Dit sleuftype is een open sleuf, waarbij de kabels vlak naast elkaar liggen.

  

 • Gestuurde boring
  Een gestuurde boring is een sleufloze boortechniek die vooral gebruikt wordt om drukke kruispunten, waterwegen of natuurgebied te doorkruisen. Elia gebruikt de gestuurde boring om de kabelverbinding onder natuurgebied Eksterheide te brengen zonder de omgeving te verstoren.

Omgeving

Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. De hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving minimaliseren.

 • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7u ’s ochtends en 19u ‘s avonds
 • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat
 • Elia garandeert dat omwonenden altijd te voet toegang hebben tot hun woning.
 • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan steeds individueel op de hoogte brengen via een brief
 • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden

Contact

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op de gratis infolijn 0800 11 089 of via de mailbox omwonenden@elia.be.