Schelle - Malderen - Mechelen


September 2017

112 bezoekers op infomarkten in Londerzeel en Tisselt

Op 12 en 14 september organiseerde Elia twee infomarkten in Londerzeel en Tisselt. Tijdens deze infomarkten traden Elia-medewerkers in dialoog met omwonenden over de aanpak van de werken, de minder-hindermaatregelen en de timing van het project. In totaal namen 112 geïnteresseerden een kijkje: 55 in Londerzeel en 57 in Tisselt. Meer informatie over het verdere verloop van het project is te vinden onder het tabblad ‘Planning’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailkaarten van het 150kV-kabeltraject tussen Malderen en Mechelen zijn beschikbaar bij het tabblad 'Omgeving'.

Augustus 2017 

Om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren, nodigt Elia hen uit op de infomarkt die georganiseerd wordt over het project Schelle-Malderen-Mechelen. Elia organiseert twee infomarkten, die omwonenden doorlopend tussen 17u en 20u kunnen bezoeken op volgende data en locaties:

 • Dinsdag 12 september                                         
  Gemeenschapscentrum Gerard Walschap                   
  Sint-Jozefstraat 44                                                  
  1840 Londerzeel (Sint-Jozef)     
        
 • Donderdag 14 september 
  Parochiecentrum Tisselt 
  Beekstraat 31
  2830 Tisselt

Tijdens deze infomarkten staat Elia stil bij het doel van de werken en de timing van het project. Verder krijgen omwonenden ook de kans om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken.

Het project Schelle-Malderen-Mechelen bestaat uit vier deelprojecten:

 • De ombouw van drie hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt

Om de bevoorradingszekerheid in de regio Mechelen ook in de toekomst te garanderen, worden de nodige aanpassingen gedaan in de hoogspanningsstations van Schelle en Malderen en wordt het hoogspanningsstation van Tisselt omgebouwd van 70kV naar 150kV.

 • De afbraak van de bestaande 70kV-luchtlijn tussen Schelle en Mechelen

Deze lijn is einde levensduur en wordt daarom afgebroken. Het electriciteitstransport zal door andere lijnen en kabels overgenomen worden.

 • De aanleg van een nieuwe 150kV-kabelverbinding tussen Malderen, Tisselt en Mechelen

Deze nieuwe verbinding komt er om de bevoorradingszekerheid in de regio Mechelen ook in de toekomst te garanderen. Deze kabel is ook performanter, zodat de energiebevoorrading in de regio Mechelen ook na afbraak van de 70kV-luchtlijn tussen Schelle en Mechelen verzekerd blijft.

 • De afbraak van de bestaande 70kV-luchtlijn tussen Malderen, Tisselt en Mechelen.

Deze 70 kV-verbinding is einde levensduur en wordt vervangen door de nieuwe 150kV-kabelverbinding tussen Malderen, Tisselt en Mechelen.

Voor elk onderdeel van het project bestaat een planning die door Elia vastgelegd werd. Hieronder vindt u die planning, onder voorbehoud van verkrijgen van vergunning.

Ombouw drie 70kV-hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt

De ombouw van het hoogspanningsstation in Malderen is gestart in het voorjaar van 2017. De werken aan het hoogspanningsstation in Schelle staan gepland voor midden 2017. Tenslotte start de ombouw van het hoogspanningsstation in Tisselt volgens de huidige inzichten vanaf midden 2018.

Afbraak 70kV-luchtlijn Schelle-Mechelen

Deze werkzaamheden zijn op 13 februari gestart. De lijn is 16 km lang en doorkruist de gemeenten Schelle, Niel, Aartselaar, Rumst en Mechelen. Momenteel worden de geleiders/draden van de mast verwijderd. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen wordt gestart met de afbraak van de masten. Elia verwacht dat de volledige ontmanteling eind 2017 achter de rug is.

Aanleg nieuwe 150kV-kabel Malderen-Tisselt-Mechelen

De start van de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding tussen Mechelen, Tisselt en Malderen is momenteel voorzien voor de tweede helft van 2018. Het einde van de werken is gepland voor eind 2019.

Afbraak 70kV-luchtlijn Malderen-Mechelen

De afbraak van de 70kV-lijn Malderen-Mechelen kan starten van zodra de nieuwe 150 kV-kabelverbinding tussen Malderen en Mechelen in dienst is genomen. Eerst wordt er een transitiemast gebouwd in Leest. Die werken zullen starten in het voorjaar van 2019 en eindigen in het najaar van 2019. De afbraak van de 70kV-lijn tussen Mechelen en Malderen start na de voltooiing van de transitiemast en indienstname van de nieuwe 150kV-kabelverbinding. Momenteel is dit gepland voor begin 2020. Het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2020.

Ombouw drie 70kV-hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt

Naast de hoogspanningslijnen, dienen ook de hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt omgebouwd te worden om de bevoorradingszekerheid in de regio Mechelen te garanderen. De werken in de hoogspanningsstations van Schelle en Malderen zijn reeds gestart. De ombouw van het hoogspanningsstation in Tisselt is gepland van midden 2018 tot midden 2020.

Afbraak 70kV-luchtlijn Schelle-Mechelen

De 70kV-lijn tussen Schelle en Mechelen heeft het einde van haar levensduur bereikt. In de toekomstvisie die Elia ontwikkeld heeft, wordt de energievoorziening overgenomen door andere lijnen en kabels. Daarom is de bestaande 70kV-lijn tussen Mechelen en Schelle in de toekomst niet langer nodig en is Elia gestart met de ontmanteling ervan.

De ontmanteling houdt de afbraak van de volledige lijn tussen Schelle en Mechelen in. Zowel de hoogspanningslijn als de 82 masten worden dus afgebroken, met uitzondering van vier masten. Zij dragen antennes en worden omgebouwd naar communicatiemasten om een goede gsm-ontvangst te blijven garanderen.

Drie masten liggen in Schelle: mast 37 aan garage Mertens (Molenstraat), mast 42 aan boerderij Mermans (Kerremansstraat) en mast 57 naast het kerkhof (Rumstsestraat). De vierde, mast 82, bevindt zich aan de Holmlei in Mechelen.

Aanleg nieuwe 150kV-kabel Malderen-Tisselt-Mechelen

Tussen Mechelen, Tisselt en Malderen voorziet Elia de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150kV-kabelverbinding. Deze nieuwe kabel doorkruist de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Puurs, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. De aanleg van een nieuwe 150kV-kabel zorgt ervoor dat de bestaande 70kV-luchtlijnen Mechelen-Schelle en Mechelen-Malderen in de toekomst niet langer noodzakelijk zijn voor de bevoorradingszekerheid in de regio. De start van de werken is gepland in de tweede helft van 2018.

De nieuwe 150kV-kabel wordt aangelegd vanaf het onderstation in Malderen, via het onderstation in Tisselt tot in Leest. In Leest bouwt Elia een transitiemast die de overgang tussen de ondergrondse kabel en de bovengrondse lijn maakt. Van Leest tot Mechelen blijft de luchtlijn behouden.

Afbraak 70kV-luchtlijn Malderen-Mechelen

Ook tussen Mechelen en Malderen ontmantelt Elia de 70kV-luchtlijn. Deze lijn is einde levensduur en dient daarom vervangen te worden. De energievoorziening wordt overgenomen door de nieuw aangelegde 150kV-kabel tussen Malderen, Tisselt en Mechelen, waardoor deze lijn kan afgebroken worden. De bestaande luchtlijn doorkruist de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. Het begin van de werken is momenteel gepland voor de tweede helft van 2019. Eerst wordt er in Leest een transitiemast gebouwd, die de overgang van de nieuwe ondergrondse 150kV-kabel naar bovengrondse 150kV-lijn verzekert.

De werken zullen starten in het voorjaar van 2019 en reiken tot in het najaar. Na het in dienst nemen van de nieuwe 150kV-kabelverbinding, begint Elia met de afbraak van de 70kV-lijn tussen Malderen en Mechelen. Die werken gaan begin 2020 van start en zullen in de zomer van 2020 eindigen.

Traject

Elia voert de werken aan haar verbindingen en hoogspanningsstations uit via verschillende trajecten. De vier deelprojecten kennen elk hun eigen traject.

 • Ombouw drie 70kV-hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt

 Deze werken vinden plaats in Schelle, Malderen en Tisselt.

 • Afbraak 70kV-luchtlijn Schelle-Mechelen

Deze 70kV-lijn is 16 km lang en omvat 82 masten. Ze doorkruist de gemeenten Schelle, Niel, Aartselaar, Rumst en Mechelen.

 • Aanleg nieuwe 150kV-kabel Malderen-Tisselt-Mechelen

Deze nieuwe ondergrondse 150kV-kabel gaat via de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Puurs, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. Het precieze tracé wordt momenteel nog onderzocht.  

Van Leest tot Mechelen blijft het bovengronds traject echter behouden. In Leest bouwt Elia een transitiemast die de verbinding tussen ondergrondse kabel en bovengrondse lijn maakt.

 • Afbraak 70kV-luchtlijn Malderen-Mechelen

Ook deze lijn volgt het traject langs Londerzeel, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen.

Detailkaarten van het kabeltraject

  

 

 

Heb je een vraag? Contacteer ons