Schelle - Malderen - Mechelen


Juli 2019 

Werken ondergrondse kabelverbinding Maldersesteenweg: een stand van zaken

De werkzaamheden voor de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding op de Maldersesteenweg verlopen volgens planning. Nog voor het bouwverlof, dat op 19 juli start, zal het wegdek ter hoogte van de eerste twee kabeldelen definitief worden geasfalteerd en zal de rijweg tussen de verbindingsputten J2A en J3A tijdelijk hersteld worden. Zo kan het verkeer tijdens het bouwverlof gebruik maken van de volledige Maldersesteenweg. Vanaf 5 augustus worden de werken op de Maldersesteenweg, Koeisteert en Stuikberg verdergezet om de volledige rijbaan midden oktober opnieuw open te kunnen stellen voor alle verkeer. 

Asfalteringswerken eerste twee kabeldelen

In de week van 8 tot en met 12 juli zal de aannemer het wegdek op de Maldersesteenweg voorzien van een definitieve asfaltlaag voor de eerste twee kabeldelen (hoogspanningsstation Malderen – J1A en J1A – J2A). Opgelet, er zijn twee zones van ongeveer 20 meter ter hoogte van de verbindingsputten J1A en J2A waar er wel nog zal worden gewerkt. Om de verkeersveiligheid te garanderen worden er ter hoogte van die zones snelheidsbeperkingen ingesteld.

Tijdelijke herstelling wegdek kabeldeel J2A - J3A

Het wegdek tussen verbindingsputten J2A en J3A wordt in de week van 15 juli tijdelijk hersteld zodat verkeer tijdens het bouwverlof van 19 juli tot 5 augustus over de volledige Maldersesteenweg kan rijden. 

Verbindingsput J3A ter hoogte van Doofmeer

Tijdens het bouwverlof van 19 juli tot 5 augustus zal de verbindingsput J3A blijven openliggen, waardoor Doofmeer langs deze kant afgesloten blijft. Deze verbindingsput kan pas afgewerkt worden van zodra de kabels voor fase 4 zijn getrokken.

Planning na bouwverlof

Vanaf 5 augustus worden de werken hervat voor het resterende deel (fase 4), van het kabeltraject in de Maldersesteenweg Koeisteert en Stuikberg (tot de Zavelstraat). Onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden zal de volledige rijbaan tegen midden oktober opnieuw vrijgegeven worden. 

 

April 2019

Werkzaamheden in Maldersesteenweg sneller van start

Elia is sinds maart 2019 gestart met de eerste fase (kabeldeel Malderen – J1A) voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding vanaf het hoogspanningsstation Malderen. Aangezien de werken van de eerste fase vlot verlopen en voor op de planning liggen, heeft Elia besloten om de werkzaamheden van de tweede fase in de Maldersesteenweg (kabeldeel J1A – J2A) vroeger aan te vatten. Normaal gezien zouden deze werken pas eind april 2019 starten.

Hierdoor kan Elia de afbraakwerken van het wegdek van de Maldersesteenweg in beide kabeldelen combineren en kan de hinder worden beperkt in de tijd. Elia zal na het trekken van de ondergrondse kabel voor de eerste fase (kabeldeel Malderen – J1A) meteen starten met de aanleg van een open sleuf in de tweede fase (kabeldeel 1JA – J2A). 
Voor alle andere kabeldelen blijft de planning op dit moment ongewijzigd
.  

 

Februari 2019

Elia informeert omwonenden over aanleg ondergrondse hoogspanningskabels op de Maldersesteenweg in Londerzeel

Op dinsdag 26 februari vond in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap een infomoment plaats over de start van de werken op de Maldersesteenweg in Londerzeel. Omwonenden in de buurt van de werken, maar ook andere geïnteresseerden konden tussen 19u en 20u30 vrij langskomen om meer uitleg te krijgen over de voorziene verkeersomleiding en de uitvoeringsmethode bij de aanleg van de kabelverbinding. Met meer dan 70 bezoekers kunnen we spreken van een geslaagd infomoment. 


 

De werkzaamheden starten op 18 maart ter hoogte van het hoogspanningsstation Malderen en zullen geleidelijk aan opschuiven op de Maldersesesteenweg en Koeisteert in de richting van Sint-Jozef. Deze eerste fase van de werken loopt tot aan het kruispunt met Stuikberg en duurt tot het bouwverlof in juli. Na het bouwverlof wordt er nog tot oktober op grondgebied Londerzeel gewerkt.

Ook voor de volgende fases van de werken na het bouwverlof (het traject via de Zavelstraat en de Hogedreef richting Willebroek) zal Elia een infomoment organiseren om omwonenden te informeren.  

 

Februari 2019

Ondergrondse kabelverbinding op grondgebied Londerzeel: Elia organiseert infomoment over bereikbaarheid tijdens werken

Op dinsdag 26 februari organiseert Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, in samenspraak met de gemeente Londerzeel een infomoment over de geplande werken op de Maldersesteenweg tussen de Broekstraat en de Sint-Jozefstraat in Londerzeel. Elia start er midden maart met werkzaamheden voor de aanleg van een ondergrondse 150kV-kabelverbinding. Volgens de huidige planning duren de werken tot juli. Tijdens deze fase wordt er een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer tussen Malderen en Sint-Jozef.

Tijdens het infomoment zijn de projectverantwoordelijken van Elia en de aannemer die de werken uitvoert aanwezig om vragen over de omleiding, de bereikbaarheid van woningen en de fasering van de werken te beantwoorden. Er is ook aandacht voor het ruimere kader waarbinnen deze werken plaatsvinden.

Het infomoment gaat door in het gemeenschapscentrum Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44 en is doorlopend te bezoeken tussen 19u00 en 20u30.
 

Juli 2018

Start openbaar onderzoek 150kV-kabel Malderen-Tisselt-Mechelen

Op 5 juli 2018 heeft het Departement Omgeving de vergunningsaanvraag voor de ondergrondse 150kV-kabel tussen Malderen en Mechelen volledig verklaard. Deze 150kV-kabelverbinding is een van de vier deelprojecten van het project Schelle-Malderen-Mechelen en loopt door de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Puurs, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen.

In het kader van de vergunningsprocedure wordt momenteel een openbaar onderzoek georganiseerd. Inwoners krijgen daarbij gedurende 30 dagen de kans hun opmerkingen op het project schriftelijk over te maken aan de gemeenten. In de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos, Puurs en Mechelen loopt het openbaar onderzoek. Voor meer informatie over het openbaar onderzoek kan u terecht bij uw gemeente. 

Mei 2018

Verplaatsing transformator van hoogspanningsstation Schelle naar hoogspanningsstation Malderen

Transformatoren zijn cruciaal in een hoogspanningsstation. Ze zetten namelijk elektriciteit om naar een hoger of een lager spanningsniveau. De transformator van het hoogspanningsstation in Schelle is niet meer nodig omdat het 70kV-net daar wordt afgebouwd, terwijl in Malderen net behoefte is aan een transformator om het elektriciteitsnet op te waarderen. Daarom verplaatsten we in de week van 16 april de transformator van Schelle naar Malderen.

Een bijzondere operatie, want zo’n transformator is een grote en zware installatie die aangepast vervoer vereist. Projectleider Katrien Van Mulders: “Het vervoer verliep in drie delen: eerst werd de transformator op een vrachtwagen geplaatst die geschikt is voor speciaal transport. Daarna werd de transformator op een schip gehesen zodat een deel van het transport via het Zeekanaal Brussel-Schelde kon verlopen. Daarna werd de transformator weer overgeladen naar een vrachtwagen, die hem tot zijn eindbestemming in Malderen bracht. Het transport nam in totaal vier dagen in beslag.”

Bekijk hier de volledige fotoreportage van de verplaatsing van de transformator.

Afbraak 70kV-lijn Schelle-Mechelen: Waar staan we?

De afbraakwerken aan de 70kV-lijn tussen Schelle en Mechelen begonnen in het voorjaar van 2017. De werken werden in maart en begin april dit jaar tijdelijk on hold gezet omwille van drassige toegangswegen.

Door in dergelijke omstandigheden geen werken uit te voeren, minimaliseren we de schade aan de landbouwgronden. In mei gaan we opnieuw verder met de afbraak van de hoogspanningsmasten, te beginnen met de masten rond de festivalzone van Tomorrowland in Boom. Op dit moment zijn er 30 van de 78 hoogspanningsmasten afgebroken.

September 2017

112 bezoekers op infomarkten in Londerzeel en Tisselt

Op 12 en 14 september organiseerde Elia twee infomarkten in Londerzeel en Tisselt. Tijdens deze infomarkten traden Elia-medewerkers in dialoog met omwonenden over de aanpak van de werken, de minder-hindermaatregelen en de timing van het project. In totaal namen 112 geïnteresseerden een kijkje: 55 in Londerzeel en 57 in Tisselt. Meer informatie over het verdere verloop van het project is te vinden onder het tabblad ‘Planning’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailkaarten van het 150kV-kabeltraject tussen Malderen en Mechelen zijn beschikbaar bij het tabblad 'Omgeving'.

Augustus 2017 

Om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren, nodigt Elia hen uit op de infomarkt die georganiseerd wordt over het project Schelle-Malderen-Mechelen. Elia organiseert twee infomarkten, die omwonenden doorlopend tussen 17u en 20u kunnen bezoeken op volgende data en locaties:

 • Dinsdag 12 september                                         
  Gemeenschapscentrum Gerard Walschap                   
  Sint-Jozefstraat 44                                                  
  1840 Londerzeel (Sint-Jozef)     
        
 • Donderdag 14 september 
  Parochiecentrum Tisselt 
  Beekstraat 31
  2830 Tisselt

Tijdens deze infomarkten staat Elia stil bij het doel van de werken en de timing van het project. Verder krijgen omwonenden ook de kans om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken.

Het project 

Het project Schelle-Malderen-Mechelen bestaat uit vier deelprojecten:

 • De ombouw van drie hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt

Om de bevoorradingszekerheid in de regio Mechelen ook in de toekomst te garanderen, worden de nodige aanpassingen gedaan in de hoogspanningsstations van Schelle en Malderen en wordt het hoogspanningsstation van Tisselt omgebouwd van 70kV naar 150kV.

 • De afbraak van de bestaande 70kV-luchtlijn tussen Schelle en Mechelen

Deze lijn is einde levensduur en wordt daarom afgebroken. Het electriciteitstransport zal door andere lijnen en kabels overgenomen worden.

 • De aanleg van een nieuwe 150kV-kabelverbinding tussen Malderen, Tisselt en Mechelen

Deze nieuwe verbinding komt er om de bevoorradingszekerheid in de regio Mechelen ook in de toekomst te garanderen. Deze kabel is ook performanter, zodat de energiebevoorrading in de regio Mechelen ook na afbraak van de 70kV-luchtlijn tussen Schelle en Mechelen verzekerd blijft.

 • De afbraak van de bestaande 70kV-luchtlijn tussen Malderen, Tisselt en Mechelen.

Deze 70 kV-verbinding is einde levensduur en wordt vervangen door de nieuwe 150kV-kabelverbinding tussen Malderen, Tisselt en Mechelen.

Planning 

Voor elk onderdeel van het project bestaat een planning die door Elia vastgelegd werd. Hieronder vindt u die planning, onder voorbehoud van verkrijgen van vergunning.

Timing werkzaamheden project Schelle-Mechelen-Malderen

 

Ombouw drie 70kV-hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt

De ombouw van het hoogspanningsstation in Malderen startte in het voorjaar van 2017 en werd in maart 2019 afgerond. De werken aan het hoogspanningsstation in Schelle lopen nog minstens door tot september 2019. Op dit moment zijn we nog volop bezig met de ombouw van het hoogspanningsstation in Tisselt. Volgens de huidige inzichten duren die werken nog tot juni 2020.

Afbraak 70kV-luchtlijn Schelle-Mechelen

In 2017 werden alle geleiders van de 16 km lange luchtlijn die de gemeenten Schelle, Niel, Aartselaar, Rumst en Mechelen doorkruist, verwijderd. Elia startte in 2017 ook al met de afbraak van de mastlichamen zelf. Dat karwei werd in maart 2019 afgerond.

Aanleg nieuwe 150kV-kabel Malderen-Tisselt-Mechelen

De aanleg van de ondergrondse kabelverbinding tussen Mechelen, Tisselt en Malderen start midden maart 2019. Het einde van de werken is gepland voor midden 2020. Meer detailinfo over deze werken vindt u onder het tabblad ‘Werken’.

Afbraak 70kV-luchtlijn Malderen-Mechelen

De afbraak van de 70kV-lijn Malderen-Mechelen kan starten van zodra de nieuwe 150kV-kabelverbinding tussen Malderen en Mechelen in dienst is genomen. Eerst wordt er een transitiemast gebouwd in Leest. Die werken starten in mei 2019 en duren nog tot juni 2020. De afbraak van de 70kV-lijn tussen Mechelen en Malderen start na de voltooiing van de transitiemast en indienstname van de nieuwe 150kV-kabelverbinding. Momenteel zijn deze afbraakwerken gepland om te starten vanaf midden 2020. Het einde is voorzien in september 2021. 

 

 

 

 

Werken 

Ombouw drie 70kV-hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt

Naast de hoogspanningslijnen, dienen ook de hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt omgebouwd te worden om de bevoorradingszekerheid in de regio Mechelen te garanderen. De werken in het hoogspanningsstation Malderen werd in maart 2019 afgerond. In Schelle wordt er nog gewerkt tot september 2019 in Tisselt tot juni 2020.

Afbraak 70kV-luchtlijn Schelle-Mechelen

De 70kV-lijn tussen Schelle en Mechelen was einde levensduur en werd daarom ontmanteld en afgebroken. In de toekomstvisie die Elia ontwikkeld heeft, wordt de energievoorziening overgenomen door andere lijnen en kabels.

Zowel de hoogspanningslijn als de 82 masten werden afgebroken, met uitzondering van vier masten. Zij dragen antennes en werden omgebouwd naar communicatiemasten om een goede gsm-ontvangst te blijven garanderen.

Drie van die communicatiemasten liggen in Schelle: mast 37 aan garage Mertens (Molenstraat), mast 42 aan boerderij Mermans (Kerremansstraat) en mast 57 naast het kerkhof (Rumstsestraat). De vierde, mast 82, bevindt zich aan de Holmlei in Mechelen.

Aanleg nieuwe 150kV-kabel Malderen-Tisselt-Mechelen

Tussen Mechelen, Tisselt en Malderen legt Elia een nieuwe ondergrondse 150kV-kabelverbinding aan. Deze nieuwe kabel doorkruist de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Puurs, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. De aanleg van een nieuwe 150kV-kabel zorgt ervoor dat de bestaande 70kV-luchtlijnen Mechelen-Schelle en Mechelen-Malderen in de toekomst niet langer noodzakelijk zijn voor de bevoorradingszekerheid in de regio.

Deze werken starten vanaf maart 2019 en duren nog tot midden 2020. Hoe het traject precies loopt en wanneer er waar gewerkt wordt, ziet u op onderstaande afbeelding. Let op: deze timings zijn indicatief en kunnen door onvoorziene (weers)omstandigheden) steeds wijzigen. 

 

  

De nieuwe 150kV-kabel wordt aangelegd vanaf het onderstation in Malderen, via het onderstation in Tisselt tot in Leest. In Leest bouwt Elia een transitiemast die de overgang tussen de ondergrondse kabel en de bovengrondse lijn maakt. Van Leest tot Mechelen blijft de luchtlijn behouden.

Afbraak 70kV-luchtlijn Malderen-Mechelen

Ook tussen Mechelen en Malderen ontmantelt Elia de 70kV-luchtlijn. Deze lijn is einde levensduur en dient daarom vervangen te worden. De energievoorziening wordt overgenomen door de nieuw aangelegde 150kV-kabel tussen Malderen, Tisselt en Mechelen, waardoor deze lijn kan afgebroken worden. De lijn doorkruist de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. Eerst wordt er in Leest een transitiemast gebouwd, die de overgang van de nieuwe ondergrondse 150kV-kabel naar de bovengrondse 150kV-lijn verzekert. De bouw van de transitiemast start in mei 2019 en duurt tot midden 2020.

Na het in dienst nemen van de nieuwe 150kV-kabelverbinding, begint Elia met de afbraak van de 70kV-lijn tussen Malderen en Mechelen. Die werken gaan midden 2020 van start en zullen in september 2021 afgerond zijn.

 

 

Traject

Elia voert de werken aan haar verbindingen en hoogspanningsstations uit via verschillende trajecten. De vier deelprojecten kennen elk hun eigen traject. 

 • Ombouw drie 70kV-hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt

 Deze werken vinden plaats in Schelle, Malderen en Tisselt.

 • Afbraak 70kV-luchtlijn Schelle-Mechelen

In 2017 werd de 16 km lange luchtlijn die de gemeenten Schelle, Niel, Aartselaar, Rumst en Mechelen doorkruist, ontmanteld. In totaal werden 82 masten afgebroken. De lijn doorkruiste de gemeenten Schelle, Niel, Aartselaar, Rumst en Mechelen.  

 • Aanleg nieuwe 150kV-kabel Malderen-Tisselt-Mechelen

Deze nieuwe ondergrondse 150kV-kabel gaat via de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Puurs, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. Van Leest tot Mechelen blijft het bovengronds traject echter behouden. In Leest bouwt Elia een transitiemast die de verbinding tussen ondergrondse kabel en bovengrondse lijn maakt.

 • Afbraak 70kV-luchtlijn Malderen-Mechelen

Ook deze lijn volgt het traject langs Londerzeel, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen.

Detailkaarten van het kabeltraject

  

 

 

Contact

Contacteer het team

Bovendien kan u zich op deze webstek inschrijven voor de digitale nieuwsbrief die regelmatig de laatste stand van zaken weergeeft.

Gelieve deze gegevens in te vullen

Elia verbindt zich ertoe om uw persoonlijke informatiegegevens niet te gebruiken voor een ander doel dan datgene dat werd bekendgemaakt op het ogenblik dat u uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt.