Juli 2018

Project ter versterking van het net met het oog op de economische ontwikkeling in de regio

Als beheerder van het hoogspanningsnet voor elektriciteit in België is het de hoofdopdracht van Elia om de elektriciteit van de producenten te vervoeren naar de distributienetten, om te kunnen voldoen aan de alsmaar toenemende elektriciteitsbehoeften van de consumenten. Bijgevolg vervult Elia een sleutelrol in de regionale en grootstedelijke economische ontwikkeling. Dat is vooral het geval in de regio Luik en Seraing, waar het sociaal-economische landschap flink aan het veranderen is.

Door het net te versterken en betrouwbaarder te maken, steunt Elia het lokale beleid en de realisatie van grote projecten voor economische ontwikkeling, waaronder die in het kader van het Masterplan van de stad Seraing (stadsboulevard, Cristal Park, Tech Park, uitbreiding van het technologiepark, ...). Door het net performanter te maken, beantwoordt Elia ook aan de zeer grote elektriciteitsbehoefte van projecten zoals het nieuwe ziekenhuis Montlégia, de uitbreiding van Liège Airport, NMBS Liers en Ans.

Al die projecten zijn noodzakelijk om een regio in volle economische herstructurering een nieuwe impuls te geven.

Juni 2018

Reorganisatie van het regionale net en indiening van de vergunningsaanvragen

Gezien de enorme verandering van het sociaal-economische landschap in Luik (sterke bevolkingsstijging, daling van de zware industrie, economische ontwikkeling, ...) moet Elia haar net wel aanpassen om te kunnen voldoen aan de toenemende behoeften op korte, middellange en lange termijn.

Het programma ‘Project Seraing’ sluit aan op deze inspanningen om het hoogspanningsnet te versterken en betrouwbaarder te maken en bestaat uit de reorganisatie en optimalisering van het regionale elektriciteitsnet.

Zes projecten zullen inzetten op de optimalisering van de bestaande infrastructuur, als dat evenwel mogelijk is. Deze projecten zullen tegelijkertijd op het grondgebied van Seraing worden uitgevoerd:

 • 2 projecten in Seraing
  • Reorganisatie van de injecties naar middenspanning in het onderstation van Seraing
  • Reorganisatie van de injectie Seraing/Tilleur 70 kV
 • 2 projecten in Ougrée
  • Het hoogspanningsstation van Ougrée wordt opgegeven en er komt een bypassverbinding van de lijnen.
  • Ontmanteling van een verbinding Ougrée - Sart-Tilman
 • 2 projecten in Sart-Tilman
  • Reorganisatie van het huidige hoogspanningsstation van Sart-Tilman
  • Aanleg van een overgangsstation voor de extra bevoorrading van het huidige onderstation in Sart-Tilman via een nieuwe ondergrondse kabel

Het eerste project in Seraing zit momenteel in de finale fase. Voor de andere vijf projecten worden de vergunningsaanvragen ingediend tussen mei 2018 en eind 2018. Naar verwachting zullen de werken niet van start gaan voor eind 2018.

Het project

Project voor de optimalisering van het regionale net om de bevoorradingszekerheid te garanderen

Om zijn infrastructuur als een goede huisvader te beheren, ziet transmissienetbeheerder Elia voortdurend toe op de optimalisering van het gebruik van haar net. Om aan de economische, ecologische en technische vereisten te voldoen, voert Elia een groot hestructureingsproject voor de herstructurering en reorganisatie van het Luikse net door. De 6 projecten in Seraing streven allemaal hetzelfde doel na, namelijk het lokale net versterken en de betrouwbaarheid van het net garanderen.

 • 2 projecten in Seraing
  • Reorganisatie van de injecties naar middenspanning in het onderstation van Seraing
  • Reorganisatie van de injectie Seraing/Tilleur 70 kV

De werkzaamheden voor de reorganisatie van de lokale injecties naar middenspanning zouden in januari 2019 klaar moeten zijn.

 

 • 2 projecten uitgevoerd in Sart-Tilman om het net te versterken:
  • Installatie van een nieuwe voedingstransformator 220/70kV in het bestaande hoogspanningsstation van Sart-Tilman.
  • Bouw van een overgangsstation en installatie van een ondergrondse kabel voor de interconnectie tussen de bestaande 220 kV-verbinding en de nieuwe transformator in het onderstation van Sart-Tilman.

Afhankelijk van de toekenning van de vergunningen zouden al deze werkzaamheden eind 2018 van start moeten gaan en in 2020 afgerond moeten zijn.

  

 • 2 projecten in Ougrée met als doel de optimalisering van de infrastructuur:
  • Ontmanteling van de elektrische installaties in het bestaande hoogspanningsstation van Ougrée. Daarvoor zal een nieuwe mast moeten worden geplaatst om de luchtlijn van Tilleur te verbinden met die van Sart-Tilman.
  • Ontmanteling van een 70 kV-luchtlijn tussen Ougrée en Sart-Tilman.

Afhankelijk van de toekenning van de vergunningen zouden de werkzaamheden in het kader van deze projecten begin 2020 van start moeten gaan en eind 2020 afgerond moeten zijn.

 

Planning

Planning van de twee projecten in Sart-Tilman

Omgeving

Als verantwoordelijke onderneming hecht Elia veel belang aan het milieu en wil het positief bijdragen aan de energietransitie en haar net ontwikkelen met aandacht voor de biodiversiteit, de omwonenden, de lokale partners en de stakeholders in het algemeen.

Elia stelt alles in het werk om haar impact op het milieu te beperken en haar installaties harmonieus te integreren in het plaatselijke landschap.

Elia is er zich van bewust dat haar infrastructuurwerken een impact kunnen hebben op de omwonenden en het milieu. Daarom stellen we alles in het werk om die eventuele impact maximaal te beperken.

Contact

Elia zorgt ervoor dét u regelmatig op de hoogte wordt gehouden en een antwoord krijgt op uw vragen. Neem gerust contact met ons op, want wij willen niets liever dan in alle openheid samenwerken met zowel de gemeentebesturen als de omwonenden.

 • Gratis nummer: 0800 18 002
 • E-mail: omwonenden@elia.be