Wilsele - Pellenberg


December 2018

Elia organiseert infomarkt over het project Wilsele-Pellenberg

Elia organiseert een infomarkt om omwonenden te informeren over de aanleg van het ondergrondse kabeltraject tussen het hoogspanningsstation in Wilsele en een overgangsstation in aanbouw op de grens tussen Kessel-Lo en Pellenberg. Buurtbewoners kunnen de infomarkt doorlopend bezoeken tussen 17u30 en 20u00 op volgende datum en locatie:

  • 17 december 2018
    Ontmoetingsscentrum Genadedal
    Velderblok 2A
    3010 Leuven

Tijdens deze infomarkt geeft Elia uitleg over het doel, de timing, de werkzaamheden en de (mobiliteits)impact van het project. Onze projectverantwoordelijken zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

September 2018

Bouw nieuw overgangsstation ‘Pellenberg’ in oktober van start

In het kader van het project Wilsele-Pellenberg start Elia in oktober 2018 met de bouw van een nieuw overgangsstation ‘Pellenberg’ ter hoogte van het Wimmershof in de Lange Lostraat.
Eerst snoeit en verwijdert Elia bomen en struiken om ruimte vrij te maken voor het nieuwe overgangsstation. Elia sloot een overeenkomst af met Natuurpunt vzw zodat zij de gekapte bomen compenseren met de aanplanting van nieuwe bomen op een andere locatie.

Daarna brengt Elia funderingsmassieven en metalen steunen aan waarop de elektrische installaties kunnen worden vastgemaakt. Tot slot plaatst Elia de elektrische installaties zelf. Volgens de huidige planning beëindigt Elia alle werkzaamheden eind 2019.

Tijdens de werken aan het overgangsstation blijft de hinder voor de omgeving beperkt tot het aan- en afrijden van vrachtwagens met het werfmateriaal.

Huidige situatie

 

Toekomstige situatie

 

Juli 2018

Elia rondt vergunningstraject af

In juli 2018 verwierf Elia de Omgevingsvergunning voor het project Wilsele-Pellenberg. De vergunning werd afgeleverd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Tijdens de zomer bereidt Elia de opstart van de werkzaamheden voor. In het najaar van 2018 zal Elia de werkzaamheden voor de aanleg van deze nieuwe 70kV-hoogspanningskabel aanvatten.

Het project 

Elia legt een ondergrondse 70kV-kabelverbinding aan tussen het bestaande hoogspanningsstation in Wilsele (Aarschotsesteenweg) en een overgangsstation in aanbouw ter hoogte van Wimmershof in de Lange Lostraat. Dat overgangsstation is noodzakelijk om de overgang van de ondergrondse kabels naar de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding mogelijk te maken.

Het nut van het project

Bevoorradingszekerheid regio Pellenberg en Leuven

Pellenberg en bij uitbreiding de ruime Leuvense regio moeten steeds voorzien blijven van de nodige stroom. Door de aanleg van de 70kV-kabelverbinding zorgt Elia ervoor dat de bevoorradingszekerheid gegarandeerd blijft en het net de toekomstige belasting kan ondersteunen.

Einde levensduur bestaande 70kV-hoogspanningslijn in de regio

De bestaande 70kV-hoogspanningslijn tussen Tienen en Kessel-Lo bereikt het einde van de levensduur. Om de capaciteit van deze lijn te vervangen, legt Elia een nieuwe kabelverbinding aan. Op termijn zal Elia het deel van de oude lijn tussen Tienen en Pellenberg afbreken.

 

Contact 

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op de gratis infolijn 0800 11 089 of via de mailbox omwonenden@elia.be