Documenten

Informatie en documentatie met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat ingevoerd zal worden op de Belgische markt, is beschikbaar op deze pagina. Engels zal gebruikt worden voor alle documenten.

Position Papers

Federaal Technisch Reglement

Om het noodzakelijke niveau van concurrentie tussen nieuwe projecten voor productiecentrales te kunnen garanderen, identificeert Elia de noodzaak om enkele artikelen met betrekking tot het aansluitingsproces zoals momenteel beschreven in het Federaal Technisch Reglement te wijzigen. In deze nota worden de algemene principes van het voorstel en de voorgestelde wijzigingen uitgelegd.

Enquête – Juni 2019

De onderwerpen van "strike & reference price" en "Pay-as-Bid versus Pay-as-Cleared" werden verschillende keren besproken in de vergaderingen van de TF CRM. Voor elk onderwerp werden verschillende opties voorgesteld en uitgebreid besproken. Tijdens de TF CRM van 13 juni 2019 werd de stakeholders gevraagd hun voorkeur te geven met betrekking tot deze twee onderwerpen.

De ontvangen antwoorden zijn: