Werkgroep Balancing

 • Voorzitter: James Matthys-Donnadieu
 • Secretaris: Philippe Magnant

Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met operationele, technische en marktgerelateerde kwesties en wil ons en onze balancingmarkt voorbereiden op de uitdagingen van morgen.

Het Elia-net is een deel van het Europese geïnterconnecteerde systeem dat van Portugal tot Bulgarije loopt en van Noorwegen tot Italië. Ons nationaal controlecentrum houdt in real-time het evenwicht tussen productie en afname in stand en beheert de energiestromen in nauwe samenwerking met de transmissienetbeheerders van onze buurlanden.

Er spelen een aantal factoren waardoor deze taak drastisch aan het veranderen is, wat betekent dat we alsmaar meer gespecialiseerde tools en competenties nodig hebben:

 • de toename van energie-uitwisselingen tussen nationale elektriciteitstransmissienetten na de liberalisering van de markt;
 • de variabiliteit van energiestromen in de transmissienetten, te wijten aan het groeiend aandeel van energie die wordt geproduceerd door hernieuwbare en intermitterende bronnen (met name wind- en zonne-energie);
 • de beslissing van Duitsland, Zwitserland en België om in de loop van de komende twintig jaar uit kernenergie te stappen;
 • het groeiend aandeel energie dat wordt geproduceerd door productie-eenheden die aangesloten zijn op distributienetten die niet in belangrijke mate bijdragen aan het evenwicht van het elektriciteitstransmissienet;
 • het jaar na jaar uitstellen van de bouw van grote productie-eenheden omwille van de problemen met het verkrijgen van vergunningen en de onzekerheden die onder andere gepaard gaan met de financiële en economische crisis.

In deze snel evoluerende context moeten we nieuwe competenties en tools ontwikkelen. De werkgroep Balancing is het platform dat Elia zal gebruiken om de markt te raadplegen wanneer het aanpassingen voorstelt aan de balancing- of evenwichtsmechanismen en aan de mechanismen van de ondersteunende diensten. Elia zal bij het uitwerken van zijn definitieve voorstellen rekening houden met het advies van de Werkgroep en zal vervolgens de gepaste goedkeuringen vragen.

De werkgroep zal onder andere de volgende onderwerpen onderzoeken:

 • Aanpassingen aan de balancingdiensten (primaire, secundaire en tertiaire regeling)
 • Het project ‘Bid Ladder’
 • Deelname in de belasting bij het leveren van balancingdiensten
 • Toekomstvisie op het verkrijgen en diversifiëren van middelen
 • Verbeteringen aan onze online publicaties m.b.t. balancing
 • Mogelijke grensoverschrijdende synergiën op het vlak van balancing

De werkgroep Balancing rapporteert aan de Users' Group.

Op de pagina ‘Agenda’ vindt u de agenda voor de bijeenkomsten van de werkgroep.