Het evenwicht in de ELIA-regelzone

In navolging van art. 8 §1,15° van de Wet betreffende de organisatie van de Elektriciteitsmarkt van 29 april 1999, hierna “Elektriciteitswet”, wordt ELIA in zijn rol als (transmissie)netbeheerder belast met de taak om een “stappenverslag” op te stellen ter beschrijving van de “voorwaarden die noodzakelijk zijn om het evenwicht van de regelzone te verzekeren”. Dit verslag behandelt deze stappen in 3 onderscheiden segmenten van voorwaarden die, indien vervuld, een belangrijke contributie leveren in de efficiënte, i.e. met minimale regelkosten, en verzekerde, i.e. met voldoende middelen, balanshandhaving van de ELIA-regelzone. Deze 3 segmenten bestaan uit het :

  1. Balanshandhaving door de BRPs met het oog op reduceren van residuele onbalansen;
  2. Maximale diversificatie in participerende energiebronnen (zowel productie als afname) in de balanshandhaving;
  3. Grensoverschrijdende synergiën in balanshandhaving;

Voor dit verslag vertrekt ELIA vanuit de conclusies uit de studie “Reserves 2018”. Deze studie diagnosticeert en analyseert de behoeften aan, alsook de beschikbaarheid van, reserves in 2018. Deze studie werd verricht op vraag van de CREG in haar beslissing (B)120621-CDC-1162 van 21/6/2012 en is sinds 8/6/2013 beschikbaar op de ELIA website. In dit verslag worden deze voorwaarden gepresenteerd met het oog op een efficiënte en verzekerde balanshandhaving van de ELIA-regelzone.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op verschillende actoren actief in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt. Het spreekt voor zich dat, gezien de verschillende (zowel federale als regionale) beleidsmakers en regulatoren die in deze betrokken zijn, het een veelheid van gecoördineerde acties vergt om verder te bouwen aan een efficiënte en verzekerde balanshandhaving. 

Lees hier het ontwerpverslag inzake de noodzakelijke voorwaarden om het evenwicht in de ELIA-regelzone te verzekeren.