FCR - Frequency Control Reserve - Former R1

 

FCR design evolutie – Bijgewerkte design nota en evoluties voor 2020

In de FCR design nota, wordt een update gepresenteerd van het bestaande FCR service design waarin de FCR productspecificaties worden omschreven. Dit document voorziet een samenvatting en update van de elementen uit vorige design nota’s (FCR technical note, FCR prequalification design note en FCR settlement design note). Bovendien bevat deze design note eveneens de wijzigingen die gepland zijn in 2020:

  • De dagelijkse procurement op het regionale platform
  • De procurement van enkel de symmetrische FCR 200mHz service
  • Het samenvoegen van CIPU en non-CIPU contracten in een T&C BSP FCR
  • De evolutie omtrent de definitie van providing group

De bijgewerkte FCR design nota is hier beschikbaar. (in het Engels)

 

FCR Roadmap 2016 - 2019

De voorbije jaren zagen we hoe nieuwe technologieën (op het vlak van hernieuwbare energie, opslag, netbelasting, …) hun intrede deden in de productiemix. Ook deze technologieën kunnen op een efficiënte manier ondersteunende diensten leveren aan de transmissienetbeheerder (TNB), bijvoorbeeld op het vlak van primaire reserves (R1).

Voor meer informatie over het R1-product, zie de productfiche.

Om de integratie van deze technologieën binnen de markt voor primaire reserve te kunnen bevorderen heeft Elia alle vereiste aanpassingen op het vlak van contracten, marktdesign en settlement opgelijst en deze samen met andere R1-ontwikkelingen volgens prioriteit gebundeld in een “R1 Roadmap”. De R1 Roadmap werd aan de marktspelers voorgesteld tijdens de werkgroep “Balancing” op 27 januari 2016 (zie ook onderstaande figuur):

Elia heeft al de eerste twee stappen (“Flexibiliteit van non-CIPU” en “R1-producten openstellen voor BSPs”) succesvol geïmplementeerd. Zoals in de bovenstaande Roadmap uitgelegd, betreft de volgende stap in de ontwikkeling van de FCR product design de integratie van nieuwe technologieën. ELIA zal dit derde werktraject voor 1 mei 2017 implementeren via 3 verschillende werktrajecten met afzonderlijke tijdslimieten en publicaties zoals vermeld in de figuur hieronder:

Technisch werktraject:

Uitleggen aan welke technische vereisten moet worden tegemoetgekomen bij de levering van primaire reserve. Een technische werknota is vanaf 30 juni 2016 op Elia’s website gepubliceerd.

Technical design note for primary frequency control reserves (in het Engels)

Werktraject op het vlak van marktdesign:

  • Uitleggen hoe het settlement-proces (de controle van beschikbaarheid en activering) zal veranderen. Een FCR settlement design nota is vanaf 7 november tot 2 december ter raadpleging gepubliceerd. De finale versie van deze design nota wordt op 30 december gepubliceerd.

FCR Settlement Design Note (in het Engels)

  • Uitleggen hoe de nieuwe prequalificatie procedure zal worden uitgevoerd. Een FCR prequalificatie design nota is vanaf 7 november tot en met 2 december ter raadpleging gepubliceerd. De finale versie van deze design nota wordt op 30 december gepubliceerd.

FCR Prequalification Design Note (in het Engels)

Werktraject inzake contracten:

De resultaten van de twee eerdere werktrajecten vertalen in nieuwe balancing-regels en nieuwe contracten (GFA’s).

EU Developments

Cross-border uitwisseling van Fequency Containment Reserves (FCR)

Elia is sinds Augustus 2016 lid van de FCR-coöperatie en neemt zo samen met 5 andere landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland) deel aan een gemeenschappelijk aankoopproces voor FCR. Er wordt verwacht dat in de nabije toekomst ook Denemarken zal toetreden tot deze FCR-cooperatie.

Elia koopt een deel van het FCR-volume aan via een natianale veiling en een deel via  de FCR-coöperatie, beide op een wekelijkse basis.

Continue evolutie van de FCR-coöperatie

Naast het operationeel proces voor de regionale aankoop van FCR, werkt decoöperatie ook voortdurend aan de verbetering van het design van de regionale markt met als doel een verdere verhoging van de liquiditeit door de integratie van alle technologieën die flexibiliteit kunnen aanbieden. Voor de leden van de FCR-coöperatie is de mening van stakeholders zeer belangrijke input voor de roadmap. Regelmatige uitwisselingen met stakeholders werden reeds georganiseerd en zullen ook in de toekomst georganiseerd worden. Meer informatie over  conclusies betreffende de noddzakkelijk marktaanpassingen en over de volgende stappen zijn terug te vinden op de website van ENTSO-E via volgende link.