mFRR - manuel Frequency Restoration Reserve - Former R3

 

R3 2018 – Design nota over de productevoluties die zullen van start gaan op 01/12/2018 voor mFRR

Het objectief van de huidige design nota is om een duidelijk en geformaliseerd overzicht van de functionele evoluties te weergeven die zullen van start gaan in december 2018 voor mFRR (op voorwaarde dat de nodige reguleringsdocumenten op tijd zijn goedgekeurd):

  • Een activatieprijs voor non-CIPU R3 Standard en R3 Flex producten.
  • Een gemeenschappelijke merit order activatie voor mFRR biedingen met een onbeperkt aantal activeringen (vrije biedingen en R3 Standard energy biedingen).

Deze design veranderingen zijn voorgesteld aan de stakeholders tijdens verschillende vergaderingen van de Working Group Balancing in 2017 en in 2018 en zijn in lijn met de mFRR roadmap gepresenteerd in 2016. Een eerste versie van deze nota werd reeds gedeeld met de betrokken stakeholders in april 2018.


R3 down design note

De vereiste neerwaartse reservecapaciteit voor mFRR wordt momenteel gedekt door niet gecontracteerde biedingen voor balanceringsenergie die worden aangeboden door marktpartijen via de General Framework Agreements voor CIPU and non-CIPU. Tot vandaag, en zoals ook verwacht in de nabije toekomst (in tegenstelling tot de vereiste opwaartse reservecapaciteit voor mFRR), was de markt voor deze niet gecontracteerde biedingen voor balanceringsenergie altijd voldoende liquide om ELIA’s neerwaartse reservenoden te dekken. Echter - gezien de onzekerheid veroorzaakt door onder meer voorspellingsfouten in de productie van hernieuwbare energie – bestudeerde ELIA alvast hoe een design van neerwaarste reserveproduct eruit zou kunnen? zien, rekening houdend met de consistentie met de opwaarste lange termijn productvisie. Dit product design is klaar voor gebruik om neerwaartse balanceringscapaciteit te contracteren en dit vanaf het moment dat het aanbod aan niet gecontracteerde biedingen voor balanceringsenergie onvoldoende word.

Het productdesign wordt in dit document voorgesteld en dient als referentie beschouwd te worden voor de voorziene evolutie van het productdesign voor opwaartse reserve (verwachte inwerkingtreding begin 2020).

 

Study on the evolution towards a daily procurement of mFRR

Op 22.05.2018 heeft ELIA een studie met betrekking tot de evolutie naar een dagelijks mFRR aankoopproces gepubliceerd. In deze studie werden 4 onderwerpen geanalyseerd:

  1. Voordelen en nadelen van een evolutie naar een dagelijks mFRR aankoopproces;
  2. Mogelijke evolutie van de bestaande mFRR productmix naar een uniek reserveproduct (mFRR standard);
  3. Mogelijke beschouwing van niet-gecontracteerde offers in het aankoopproces in het geval van een dagelijkse aankoop;
  4. De impact van het dagelijkse aankoopproces op het in overweging nemen van “sharing agreements” in de toekenning van mFRR means;

Deze studie is publiekelijke geconsulteerd tot 15.06.2018. ELIA heeft van de volgende marktpartijen antwoorden ontvangen: FEBEG, FEBELIEC en BDRA. De finale versie is hier beschikbaar.

 

Implementatieplan voor de evolutie naar een dagelijkse aankoop of mFRR

Op 09.11.2018 heeft ELIA een implementatieplan voor de evolutie naar een dagelijkse aankoop of mFRR gepubliceerd.

Deze implementatieplan is publiekelijke geconsulteerd tot 05.12.2018. ELIA heeft van de volgende marktpartijen antwoorden ontvangen: FEBEG, FEBELIEC, Restore, Next Kraftwerke. De finale versie is hier beschikbaar.