Studie over de afzonderlijke aankoop van FCR- en aFRR-producten

In 2018 voerde Elia een studie uit met betrekking tot de "separate procurement of FCR and aFRR products". Deze studie had als doel de voorwaarden en gevolgen te identificeren voor een afzonderlijke aankoop van FCR/aFRR en een zuiver asymmetrische aankoop van aFRR op- en afregeling.

Elia verzamelde de input van de stakeholders via een ad-hoc workshop (9/5/2018) en een publieke raadpleging (20/4/2018-22/5/2018) die als basis diende voor haar eindrapport. De studie eindigt met een overzicht van de beoogde oplossing en een aantal mogelijke tussenstappen om tot deze oplossing te komen. De beoogde oplossing is een volledig gescheiden aankoop van FCR, aFRR voor opregeling en aFRR voor afregeling producten. De volgende stap was dan de uitwerking van een implementatieplan, dat sterk gelinkt is aan de verwachtte aanpassingen op de aFRR-markt.