Studie en design nota met betrekking tot de integratie van offshore windproductie in de Belgische regelzone

Er wordt een significante toename verwacht van de offshore windproductie in het Belgische offshore gebied tegen 2020. Vanaf het moment dat alle offshore-parken operationeel zijn, zal het totaal geïnstalleerd vermogen toenemen tot 2300 MW. Variaties in de productie van windparken, veroorzaakt door een verhoogde windsnelheid (ook gedefinieerd als "storm evenement”), of plotse veranderingen in het windvermogen of de windrichting (ook gedefinieerd als "ramping-evenement") kunnen op dat moment aanzienlijke onevenwichten veroorzaken in de Belgische regelzone. Verder werd er vastgesteld dat alle offshore windparken zich op een gelijkaardige manier gedragen in geval van een storm of ramping-evenement, omdat alle windparken dicht tegen elkaar in de Noordzee gelegen zijn. De impact zal voornamelijk enkel verschillen door de technische karakteristieken van elke windturbine. 

Om een beter inzicht te verwerven op de mogelijke impact van een storm of een ramping evenement in de Belgische regelzone, heeft ELIA in 2017 een studie met ondersteuning van de consultant 3E afgerond. Twee belangrijke aanbevelingen werden in deze studie geïdentificeerd:

  1. ELIA moet – met ondersteuning van externe leverancier – een specifiek storm forecast model ontwikkelen en,
  2. ELIA moet een specifieke operationele procedure ontwikkelen om zeker te zijn dat verantwoordelijke markpartijen de verwachte impact van de storm event goed mitigeren.

Gebaseerd op deze conclusies heeft ELIA een offshore integration design note voorstelt en bespreken met markpartijen.

Documenten