Studie met betrekking tot de integratie van offshore windproductie in de Belgische regelzone

Er wordt een significante toename verwacht van de offshore windproductie in het Belgische offshore gebied tot 2020. Vanaf het moment dat alle offshore-parken operationeel zijn, zal het totaal geïnstalleerd vermogen toenemen tot 2300 MW. Onverwachte variaties in de productie van windparken, veroorzaakt door een verhoogde windsnelheid (ook gedefinieerd als "storm evenement”), of plotse veranderingen in het windvermogen of de windrichting (ook gedefinieerd als "ramping-evenement") kunnen op dat moment aanzienlijke onevenwichten veroorzaken in de Belgische regelzone. Verder werd er vastgesteld dat alle offshore windparken zich op een gelijkaardige manier gedragen in geval van een storm of ramping-evenement, omdat alle windparken dicht tegen elkaar in de Noordzee gelegen zijn. De impact zal voornamelijk enkel verschillen door de technische karakteristieken van elke windturbine. 

Om een beter inzicht te verwerven op de mogelijke impact van een storm of een ramping evenement in de Belgische regelzone, heeft ELIA een studie met ondersteuning van de consultant 3E afgerond. Dit document presenteert de resultaten van de statistische analyse gerealiseerd op basis van geobserveerde gebeurtenissen in 2015 en 2016, een extrapolatie van de resultaten met in achtneming van de geïnstalleerde capaciteit in 2020 en formuleert aanbevelingen. De potentiële integratie van offshore wind na 2300 MW werd niet onderzocht en vereist een nieuwe studie.

De finale versie van de studie is hier beschikbaar.