iCAROS

De coördinatie van assets en eraan gerelateerde gegevensuitwisseling vormen belangrijke pijlers in de operationele werking van het Elia controlecentrum gegeven het belang voor:

  • het beheersen van congesties op het Elia net
  • het toezien op de beschikbaarheid van hulpdiensten
  • het inschatten van de beschikbaarheid van productie om te voldoen aan de vraag

en dit alles met het oog op het in stand houden van een veilig net.

Deze coördinatie is momenteel beheerd via het CIPU contract (Coordination of Injection of Power Units’) waarover meer informatie te vinden is in de productfiche op de webpagina over Producten & Diensten.

De inwerkingtreding van de Europese netwerkcodes vereist de ontwikkeling van een nieuw kader voor de coördinatie van assets. Elia heeft het iCAROS project gelanceerd (Integrated Coordination of Assets for Redispatching and Operational Security) om de nodige ontwikkelingen uit te werken met als doel een coördinatie van assets voor systeemoperaties en marktprocedures conform aan de EU Netwerkcode.