Discussieplatform steunmechanismen voor hernieuwbare energie

Dit gespreksplatform besteedt aandacht aan de impact van de steunmechanismen voor hernieuwbare energie op de elektriciteitsmarkten en het netbeheer.

Het doel van dit gespreks- en ideeënplatform is de verschillende actoren van de Belgische elektriciteitsmarkt de mogelijkheid te bieden van gedachten te wisselen over de steunmechanismen voor hernieuwbare energiebronnen alsook over de impact van deze mechanismen op de elektriciteitsmarkten en het netbeheer.

Dit platform heeft tot doel de balans op te maken van de huidige situatie en van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
De agenda van de vergaderingen van de werkgroep is beschikbaar onder Agenda.