Werkgroep European Market Design

Deze werkgroep behandelt initiatieven en ontwikkelingen die leiden naar de Europese integratie van de forward, day-ahead, intraday en balancing markten.

De werkgroep European Market Design is in eerste instantie begaan met het verspreiden en het inzamelen van standpunten over de initiatieven en ontwikkelingen ter zake om zo een bijdrage tot de voorgestelde thema’s te leveren. Gezien het grensoverschrijdend karakter van de verschillende Europese market design projecten, zet de werkgroep zich in om een zo consensueel mogelijk gemeenschappelijk Belgisch standpunt uit te werken en te vertegenwoordigen.

De werkgroep European Market Design rapporteert rechtstreeks aan de Users’ Group.

Raadpleeg de ledenlijst van deze groep op de pagina Ledenlijst.
De agenda van de vergaderingen van de werkgroep is beschikbaar onder Agenda.